OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2004

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 2.7.2004

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.7.2004Päivämäärä          2.7.2004
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   160.000
Kokonaishinta         1.740.608		EUR
Keskihinta / osake      10,88	  	EUR
Ylin hankintahinta / osake  10,90  		EUR
Alin hankintahinta / osake  10,85 		EUR


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.7.2004 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV		9700          kpl
    STERV      9.108.047     	kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta


Alfred Berg Finland Oyj Abp

Timo Nousiainen		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa