OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2003

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 20.5.2003

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.5.2003


Päivämäärä          20.5.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   1 060 000
Kokonaishinta         9 637 990 	EUR
Keskihinta / osake      9,09  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  9,17  		EUR
Alin hankintahinta / osake  9,01  		EUR


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.5.2003 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV          1 000 	    kpl
    STERV          12 652 320    kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta


Alfred Berg Finland Oyj Abp

Marco Granskog		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa