OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2003

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 30.4.2003

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.4.2003


Päivämäärä          30.4.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   500000
Kokonaishinta         4933844 	EUR
Keskihinta / osake      9,87  	EUR
Ylin hankintahinta / osake  10,00  	EUR
Alin hankintahinta / osake  9,75  	EUR


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.4.2003 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV          0 	    kpl
    STERV          5821820    kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta

Alfred Berg Finland Oyj Abp

Marco Granskog		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa