OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.8.2003

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 7.8.2003

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.8.2003


Päivämäärä          7.8.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STEAV
Osakemäärä		   1 700
Kokonaishinta         18 275	 	EUR
Keskihinta / osake      10,75  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  10,75  		EUR
Alin hankintahinta / osake  10,75  		EUR

Päivämäärä          7.8.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   198 300
Kokonaishinta         2 115 413 	EUR
Keskihinta / osake      10,67  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  10,75  		EUR
Alin hankintahinta / osake  10,58  		EUR
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.8.2003 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV            5 000 	kpl
    STERV          19 720 220    kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta


Alfred Berg Finland Oyj Abp

Marco Granskog		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa