*OPTIOTODISTUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: S

HEX HELSINKI    ARVOPAPERIPÖRSSI   TIEDOTE 2/2004
          OSAKKEET       8.1.2004

OPTIOTODISTUKSILLA MERKITYT OSAKKEET: STORA ENSO OYJ

Stora Enso Oyj:n vuoden 1997 optiolainaan liittyvillä
optiotodistuksilla on merkityt yhteensä 27.000 R-osaketta
ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä vanhojen R-osakkeiden
kanssa 9.1.2004 alkaen.

Stora Enso Oyj:n R-osakkeen perustiedot:


Kaupankäyntitunnus:      STERV
ISIN-koodi:          FI0009005961
Osakemäärä:          683.078.419

HELSINGIN PÖRSSI
Mikko Timonen

 * * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI   SECURITIES EXCHANGE  RELEASE 2/2004
         SHARES        8 January 2004

SHARES SUBSCRIBED WITH WARRANTS: STORA ENSO OYJ

A total of 27 000 Stora Enso Oyj's R shares have been
subscribed with the Stora Enso Oyj's warrants attached to
the bond with warrants issued in 1997. The shares will be
traded on the Helsinki Exchanges as old R shares as of 9
January 2004.

Identifiers of Stora Enso Oyj's R share:


Trading code:         STERV
ISIN code:          FI0009005961
Number of shares:       683 078 419

HELSINKI EXCHANGES
Mikko Timonen

Tilaa