Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.12.2018 klo 17.00

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.3.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Göran Sandberg ja Hans Stråberg, ja että Mikko Helander valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Jorma Eloranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hans Stråberg hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Anne Brunila on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

“Anne Brunila on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 lähtien ja on hallituskausiensa aikana vaikuttanut myönteisesti Stora Enson kehitykseen. Anne on toiminut vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtajana sen perustamisvuodesta 2013 lähtien ja antanut arvokkaan panoksensa valiokunnan työskentelyyn sekä Stora Enson myönteiseen kehitykseen vastuullisena yrityksenä. Esitän Annelle lämpimät kiitokset Stora Enson hyväksi tehdystä kallisarvoisesta työstä”, sanoo Stora Enson hallituksen puheenjohtaja ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Jorma Eloranta.

Mikko Helander, dipl.ins., syntynyt 1960, Suomen kansalainen, omaa vahvan teollisen sekä kaupan alan operatiivisen taustan ja hän toimii tammikuusta 2015 alkaen Kesko Oyj:n pääjohtajana. Ennen nykyistä asemaansa Helander on toiminut Metsä Board Oyj:n (2006–2014) sekä Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajana (2003–2006). Aikaisempaan työkokemukseen kuuluvat lisäksi useat roolit Valmet Oyj:ssä (1984–1990, 1993–2003), jossa Helander on muun muassa toiminut operatiivisen toiminnan johtajana Italiassa sekä Valmet Converting -ryhmän toimitusjohtajana Britanniassa. Helander on myös toiminut Kasten Hövik Oy:n toimitusjohtajana (1990–1993). Helander on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan noin 9,7 prosenttia, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkiota noin 5,7 prosenttia ja hallituksen muiden jäsenten palkkioita noin 2,7 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallitus

Puheenjohtaja 192 000 euroa (2018: 175 000 euroa)
Varapuheenjohtaja 109 000 euroa (2018: 103 000 euroa)
Jäsenet 74 000 euroa (2018: 72 000 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä kun osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2019–31.3.2019 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot säilytetään vuoden 2018 tasolla ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja 20 600 euroa
Jäsenet 14 400 euroa

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja 10 300 euroa
Jäsenet 6 200 euroa

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 10 300 euroa
Jäsenet 6 200 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä vuonna 2018: Jorma Eloranta (hallituksen puheenjohtaja), Hans Stråberg (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Harri Sailas (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui kolme (3) kertaa toimikaudellaan 2018–2019 ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin kokouksiin.


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia