Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.1.2016 klo 15.20

Stora Enso Oyj on vastaanottanut 5.1.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10  pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n epäsuora osakeomistus Stora Enso Oyj:stä on noussut 4.1.2016 yli viiden prosentin.

BlackRock, Inc:n osakeomistus Stora Ensosta on noussut 34 907 080 osakkeeseen, mikä vastaa 4,36 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien Stora Enson osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 4.1.2016 oli 5,06 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. Osuus äänimäärästä jää alle viiden prosentin. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Stora Enson rekisteröityä osakemäärää 788 619 987 ja äänimäärää 237 718 379.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus Stora Ensosta ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A yht.) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yht.) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,42 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,64 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,06 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji  Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009005961   34 907 080 osaketta
Alle 5 % äänistä
  4,42 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ 34 907 080 osaketta
Alle 5 % äänistä
4,42 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osaketoimitus 1 742 500 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,22 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 3 252 740 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,41 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Total Return SWAP 22.6.2016 N/A Nettoarvon tilitys 67 000 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,00 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
      B YHTEENSÄ 5 062 240 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,64 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Tilaa

Liitteet & linkit