Stora Enso 5.5.2015: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta


 

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.5.2015 klo 15.30

Stora Enso Oyj sai 5.5.2015 ilmoituksen, että 4.5.2015 tapahtuneen osakkeiden lainauksen palautuksen jälkeen Norjan Pankin (Norges Bank) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on noussut yli 5 prosentin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 4.5.2015 oli seuraava:

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  40 345 265 4 034 527 5,12 1,69

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 4.5.2015 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Tilaa