• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Oulussa paperitehtaan mahdollisesta muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi ja paperikoneen sulkemisesta

Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Oulussa paperitehtaan mahdollisesta muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi ja paperikoneen sulkemisesta

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 18.3.2019 klo 10.00

Stora Enso aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Oulun tehtaan henkilöstön kanssa suunnitelmistaan muuntaa Oulun tehdas paperinvalmistuksesta kraftlainerin valmistukseen ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo. Suunnitellun muutoksen arvioidaan johtavan enintään 400 työpaikan vähenemiseen. Stora Enson hallitus tekee päätöksen mahdollisesta muutoshankkeesta vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, yt-neuvottelujen päätyttyä.

Stora Enso ilmoitti kesäkuussa 2018 arvioivansa Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia nykyisen hienopaperituotannon haastavan markkinatilanteen ja kysynnän hiipumisen vuoksi. Kannattavuusselvityksessä arvioitiin paperinvalmistuksen kahden koneen muuntamista pakkauskartonkien valmistukseen. Kannattavuusselvityksen teknisten ja taloudellisten tulosten myötä suunnitelmana on muuntaa paperikone 7 kraftlainerilinjaksi ja sulkea paperikone 6 ja arkittamo viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. Mahdollisen investoinnin on arvioitu olevan noin 350 miljoonaa euroa vuosien 2019–2021 aikana. Alkuperäisessä kannattavuusselvityksessä investoinnin arvioitiin olevan 700 miljoonaa euroa.

Mahdolliseen investointiin kuuluu kraftlainerilinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen ja myös investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia.

Mahdollinen Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos antaisi Stora Ensolle mahdollisuuden parantaa yhä asemaansa kasvavassa pakkauskartonkiliiketoiminnassa ja se veisi yhtiötä merkittävästi eteenpäin muutoksessa. Muutoksen tavoitteena on parantaa Oulun tehtaan kilpailukykyä ja varmistaa tehtaan toiminnan jatkuminen tulevaisuudessa.

Stora Enso hakee ympäristölupaa maaliskuussa. Lupahakemus sisältää myös paperikone 6:n muuntamisen kartonkituotantoon sopivaksi, mikäli tätä mahdollisuutta harkittaisiin toteutettavaksi myöhemmässä vaiheessa.

Yt-neuvottelut aloitetaan 25.3.2019, ja niiden piiriin kuuluu koko Stora Enso Oulu Oy:n henkilöstö, noin 600 henkilöä. Neuvottelut perustuvat tuotantosuunnan muutossuunnitelmaan ja niissä sovitaan organisaatiorakenteista, toiminnoista, resursseista ja työtehtävistä investoinnin toteutuessa. Neuvottelujen odotetaan kestävän vähintään 6 viikkoa. Mahdolliset henkilöstövaikutukset toteutuisivat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Päätöksiä mahdollisesta tuotantosuunnan muutoksen toteuttamisesta tai henkilöstön vähentämisestä ei tehdä ennen kuin yt-neuvottelut on viety päätökseen.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Paper-divisioona
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Paper-divisioona
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa