Stora Enso asetti kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ensimmäisenä metsäyhtiönä

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 23.1.2018 klo 9.00

Uusiutuvien materiaalien yhtiö Stora Enso on ensimmäisenä metsäyhtiönä asettanut kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) arvoketjustaan aiheutuvien merkittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Science Based Targets -organisaatio on arvioinut ja hyväksynyt uudet tavoitteet.

”Olemme yli kymmenen vuoden ajan vähentäneet aktiivisesti toimintojemme energiaintensiteettiä ja riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Biotaloudessa toimivana uusiutuvien raaka-aineiden yhtiönä Stora Enso on ainutlaatuisessa asemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, ja voi tehdä vieläkin enemmän. Olemme nyt sitoutuneet vähentämään hiilidioksidi- ja muita kasvihuonekaasupäästöjämme tasolle, joka tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa. Uudet päästötavoitteemme koskevat omia toimintojamme, mutta edellytämme myös arvoketjussa toimivien kumppaneidemme asettavan omat tavoitteensa.”  

Stora Enso sitoutuu vähentämään toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä tuotettua sellu-, paperi- ja kartonkitonnia kohti 31 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailuvuotena on vuosi 2010. Vähentääkseen päästöjä koko arvoketjussa Stora Enso on sitoutunut siihen, että vuoteen 2025 mennessä kustannusperusteisesti laskettuna 70 prosenttia sen muuta kuin kuitua toimittavista kumppaneista ja kuljetuspalvelujen tarjoajista on asettanut omat tieteelliset tavoitteensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Nämä tavoitteet tulee olla asetettu vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiö aikoo ottaa vuoteen 2020 mennessä käytännöksi, että kaikille asiakastyötä tekeville annetaan riittävät tiedot tieteellisten päästövähennystavoitteiden hyödyistä.

Alexander Liedke, Manager Sustainable Business & Markets WWF ja Science Based Targets -aloitteen ohjausryhmän jäsen sanoo: “Onnittelemme Stora Ensoa, joka on ensimmäisenä metsäyhtiönä asettanut hyväksymämme tieteelliset tavoitteet. Tavoitteet linjaavat yrityksen toiminnan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja näin Stora Enso sijoittaa itsensä menestyjien joukkoon kansainvälisen talouden muutosmatkalla kohti vähähiilistä tulevaisuutta. On erityisen hienoa, että Stora Enso työskentelee myös toimittajiensa kanssa. Tämä auttaa tieteellisten tavoitteiden valtavirtaistumista yritysten arvoketjuissa.”

Science Based Targets -aloite 

Science Based Targets -aloite mobilisoi yrityksiä asettamaan tieteelliset tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ja pyrkii näin vahvistamaan yritystenkilpailuetua muutoksessa vähähiiliseen talouteen. Aloite on CDP:n, YK:n Global Compactin, WRI:n (World Resources Institute), ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteistyönä toteutettu hanke sekä yksi We Mean Business -liiton sitoumuksista. Aloite määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteellisten tavoitteiden asettamisessa, tarjoaa resursseja ja ohjausta, sekä arvioi ja hyväksyy riippumattomasti yritysten tavoitteet. sciencebasedtargets.org 


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia