Stora Enso investoi erikoissellulaatuihin

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 13.12.2022 klo 9.00

Stora Enso vahvistaa asemaansa erikoissellulaaduissa investoimalla 38 miljoonaa euroa valkaisemattoman sellun (UKP) tuotantoon Enocellin tehtaalla Suomessa ja 42 miljoonaa euroa revinnäissellun tuotannon optimointiin Skutskärin tehtaalla Ruotsissa. Investoinnit vastaavat kasvavaan valkaisemattomien hygieniatuotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntään.

Stora Enso kasvattaa valkaisemattoman sellun osuutta tuotevalikoimassaan ja kehittää strategiansa mukaisesti erikoistuneempia sellulaatuja Pohjoismaissa, sekä optimoi samalla osuuttaan valkaistussa paperisellussa. Pitkän aikavälin trendit viittaavat siihen, että asiakkaat ja kuluttajat suosivat vähemmän valkaistuja tai kokonaan valkaisemattomia ​​uusiutuvia pakkaustuotteita. Investoinnin jälkeen Enocellin tehdas voi joustavasti tuottaa sekä valkaisematonta että valkaistua pitkäkuitusellua (NBSK). Valkaisukemikaalien käytön vähenemisen ansiosta valkaisemattoman sellutonnin tuotannosta syntyvä hiilijalanjälki tulee olemaan yli 20 % pienempi kuin Enocellin tehtaalla valmistetun valkaistun sellutonnin. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä.

Investointi revinnäissellun tuotannon tehostamiseen Skutskärin tehtaalla vahvistaa Stora Enson asemaa Euroopan johtavana revinnäissellun tuottajana. Investoinnin ansiosta yhtiö pystyy tuottamaan asiakkaille erilaisia rullakokoja, parantamaan työturvallisuutta ja kasvattamaan revinnäissellun tuotantoa Skutskärissä. Investoinnin arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

“Optimoimalla selluvalikoimaamme edistämme erikoissellutarjontaamme ja parannamme suorituskykyämme tuotannossa sekä kestävässä kehityksessä. Investointien ansiosta voimme myös vastata valkaisemattoman ja vähemmän valkaistun sellun nopeasti kasvavaan kysyntään pakkaus- ja hygieniatarvikkeille”, sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Johanna Hagelberg.

Molemmat investoinnit sisältyvät konsernin investointiohjeistukseen.

Stora Enson Enocellin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 630 000 tonnia havu- ja lehtipuusellua. Tehdas työllistää noin 280 henkilöä. Skutskärin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 545 000 tonnia revinnäis-, havu- ja lehtipuusellua. Tehdas työllistää noin 420 henkilöä.

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Enso työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2021 Stora Enson liikevaihto oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Lisätietoja medialle:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Tilaa

Multimedia

Multimedia