Stora Enso investoi jätevesipäästöjen vähentämiseen ja kustannustehokkuuteen Veitsiluodossa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.8.2016 klo 9.00

Stora Enso investoi 13 miljoonan euroa Veitsiluodon sellutehtaan jätevesipäästöjen vähentämiseen sekä kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen. Investoinnilla kehitetään Veitsiluodon sellutehtaan ruskean massan pesuprosessia ja modernisoidaan happivalkaisua.  Investointi  toteutetaan  syksyn 2017 aikana.

Investoinnin ansiosta sellutehtaan poistovesiin liukenevan puun määrä ja siitä johtuva kemiallinen hapenkulutus tehdasta ympäröivällä merialueella tulee vähenemään. Investoinnilla on positiivinen vaikutus myös sellun laatuun ja tuotannon tasaisuuteen. Muutosten myötä käytettävien kemikaalien ja energian kulutus pienenee ja poistovesien käsittely helpottuu.

Investoinnilla vastataan EU:n BAT-säännösten mukaisiin tiukentuviin ympäristövaatimuksiin. Muutostöiden päälaitteet toimittaa Andritz Oy Savonlinnan konepajaltaan.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 375 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua, 785 000 tonnia tulostus-, kirjekuori-, kouluvihko- ja lomakepapereita sekä päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 200 000 m3mäntysahatavaraa. Veitsiluodon tehdas työllistää 600 henkilöä.


Lisätietoja:
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enson Veitsiluodon tehdas, p. 040 740 3757
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Juha Mäkimattila
tehtaanjohtaja, Stora Enson Veitsiluodon tehdas
p. 040 740 3757

Liisa Nyyssönen
johtaja, Suomen mediasuhteet
p. 040 544 3491

Tilaa