Stora Enso investoi puunkäsittelyyn Varkauden tehtailla

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.3.2006 klo 13.30

Stora Enso investoi puunkäsittelyyn Varkauden tehtailla

Stora Enso uudistaa Varkauden tehtaiden puunkäsittelytoiminnon. 
Nykyinen neljä kuorimarumpua käsittävä puunkäsittely korvataan 
kaksilinjaisella kuorinta-, haketus- ja seulontalaitteistolla. 
Investoinnin arvo on noin 47 miljoonaa euroa. Projekti 
aloitetaan toukokuussa 2006 ja sen arvioidaan valmistuvan 
syyskuussa 2007.

Investoinnin tarkoituksena on varmistaa kuituraaka-aineen 
saatavuus Varkauden tehtaiden paino- ja hienopaperituotannossa. 
Kustannustehokkuus, toimintavarmuus sekä työturvallisuus 
paranevat uuden puunkäsittelytoiminnon käyttöönoton myötä. 
Lisäksi säästöjä saavutetaan kunnossapito-, puuraaka-aine, 
henkilöstö- ja energiakuluissa.


Lisätietoja:
Reino Panula, paikallisjohtaja, Varkauden tehtaat, puh. 02046 
32740
Jari Kärkkäinen, tehtaanjohtaja, Varkauden hienopaperitehdas, 
puh. 02046 32292
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 
197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 
788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enson Varkauden tehtailla tuotetaan hienopaperia, 
luettelopaperia, sanomalehtipaperia, hylsykartonkia ja sahattuja 
puutuotteita. Tehtailla on neljä paperikonetta ja yksi 
kartonkikone, joiden vuotuinen kapasiteetti on 715 000 tonnia. 
Tehtaan vuotuinen sahauskapasiteetti on 345 000 kuutiometriä. 
Tehdas käyttää vuosittain noin 2,4 milj. kuutiometriä puuta. 
Varkauden tehtailla on noin 1 200 työntekijää.

STORA ENSO OYJ 


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa