Stora Enso investoi toimintoihinsa Itävallassa ja Suomessa

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 26.10.2006 klo 12.59

Stora Enso investoi toimintoihinsa Itävallassa ja Suomessa

Stora Enso on hyväksynyt investoinnit Anjalan ja Oulun tehtaille 
sekä Bad St. Leonhardin sahalle.

Anjalan tehdas
Stora Enso investoi 32,4 milj. euroa Anjalan tehtaan 
jälkikäsittelytoimintojen uudistamiseksi. Investointi parantaa 
tehtaan tuottavuutta nostamalla jälkikäsittelyn kapasiteettia ja 
tehostamalla sen toimintoja. Uuden jälkikäsittelyn arvioidaan 
olevan käytössä vuoden 2007 loppuun mennessä. Henkilöstö vähenee 
35 henkilöllä vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. 

Anjalan tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 515 000 tonnia 
kirjapaperia, online-päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 
erikoissanomalehtipaperia. 

Oulun tehdas
Stora Enso investoi 25,3 milj. euroa uuteen arkituslinjaan Oulun 
tehtaalla. Investoinnin myötä yhä suurempi osuus tehtaan 
tuotannosta voidaan arkittaa tehtaalla. Investointi mahdollistaa 
Oulun tehtaan kasvun sen avainmarkkinoilla Itä- ja Keski-
Euroopassa. Arkittamon lisäkapasiteetin arvioidaan olevan 
käytössä vuoden 2008 puoliväliin mennessä.

Oulun tehtaan tuotantokapasiteetti, 1 015 000 tonnia 
päällystettyä hienopaperia, ei muutu.

Bad St. Leonhardin saha
Stora Enso investoi 16,8 milj. euroa ristiin liimattuja 
elementtejä valmistavaan tehtaaseen Bad St. Leonhardin sahalle 
Itävaltaan. Investointi mahdollistaa pääsyn Keski-Euroopan 
nopeasti kasvaville massiivipuisten rakennuselementtien 
markkinoille. Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 61 000 m3 ja sen 
arvioidaan lisäävän Stora Enson puutuotteiden liikevaihtoa 28 
milj. euroa saavuttaessaan suunnitellun tuotantonsa. 
Rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 
ja tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Investointi lisää henkilöstöä 53 henkilöllä. 

Tehtaalla valmistettavat elementit ovat suuria ristiin 
liimattuja puisia rakennuselementtejä, joita käytetään 
tyypillisesti välipohjiin, kattoihin sekä sisä- ja ulkoseiniin.

Lisätietoja:
Pekka Laaksonen, johtaja, hienopaperit, puh. 02046 21218
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Peter Kickinger, johtaja, Stora Enso Timber, puh. 
+43 664 182 5348
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 
+44 7775 788 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa