Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracel

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 8.5.2003 klo 16.00

Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracelin sellutehtaan

Stora Enso Oyj ja Aracruz Celulose S.A. ovat päättäneet rakentaa 
eukalyptusmassaa valmistavan sellutehtaan Bahian osavaltion 
Eunápolikseen Brasiliassa. Tehdas rakennetaan Veracel Celulose 
S.A.:lle ja sen vuotuinen sellukapasiteetti on 900 000 tonnia. 
Kummankin yhtiön osuus hankkeesta ja tehtaan tuotannosta on 
50 %.

Osakkaat päättivät jatkaa projektia, koska ennakkoselvitysten 
tulokset olivat hyvät. Valmistuttuaan tehdas on maailman suurin 
yksilinjainen valkaistun eukalyptusmassan tuottaja. 
Sellutehdashankkeen kustannukset ovat 870 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria. Lisäksi metsäinvestointeihin sekä infrastruktuurin, 
pääasiassa teiden ja sataman, rakentamiseen on jo investoitu 300 
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Infrastruktuuriin investoidaan 
vielä 70 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Hanke rahoitetaan 45 %:n oman pääoman osuudella ja 55 %:n 
lainaosuudella. Rahoitussuunnitelman mukaan lainanantajina on 
joukko pankkeja. Neuvotteluja käydään Brasilian kehityspankin 
(Brazilian Development Bank, BNDES), Euroopan Investointipankin 
(European Investment Bank, EIB) ja Pohjoismaiden 
Investointipankin (Nordic Investment Bank, NIB) kanssa. Stora 
Enson 50 %:n osuus käytettävästä omasta pääomasta on yhtiön 
investointitavoitteiden mukainen. Veracel käsitellään 
konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmää soveltaen.

Tehtaan rakentaminen aloitetaan heti ja tehdas käynnistyy vuoden 
2005 puolivälissä. Suurin osa palveluista ja laitteistoista 
saadaan paikallisilta tavarantoimittajilta.

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi hanketta 
seuraavasti: "Pitkäaikaisen, kannattavan tuotannon keskeisiä 
tekijöitä ovat alhaiset kustannukset sekä korkealaatuinen, 
yhtiön oma selluntuotanto, erityisesti Stora Enson 
hienopaperitulosryhmässä. Veracelin suuret tuotantoyksiköt ja 
kestävän kehityksen periaattein tuotettu kuituraaka-aine 
takaavat kustannustehokkaan sellun tulevaisuudessa."

"Eunápoliksen alue hyötyy Veracel-hankkeesta merkittävästi sekä 
sosiaalisessa mielessä että ympäristöasioissa. Lisäksi se tuo 
mukanaan taloudellista hyvinvointia ja valuuttavarantoja 
Brasiliaan", toteaa Aracruzin toimitusjohtaja Carlos Aguiar.

Taustatietoja Veracelista
Veracel omistaa eukalyptusviljelmiä 70 000 hehtaaria. Viljelmät 
on istutettu yhtiön omistamien jäljellä olevien sademetsien 
lomaan. Lisäksi yhtiö on palauttanut viljelmien ympäristöön 
sademetsää niin, että sademetsän ja viljelmien osuus on 
suurinpiirtein sama. Estação Veracruzissa sijaitseva noin 6 000 
hehtaarin luonnonsuojelualue on liitetty Unescon 
maailmanperintöluetteloon osana Brasilian metsänsuojelualueita 
(Brazilian Discovery Coast Atlantic Forest Reserves). Viljelmät 
on istutettu entisille laidunmaille, joilta alkuperäinen 
sademetsä oli raivattu laiduntamista varten vuosikymmeniä 
sitten. 

Veracelin selluntuotannossa käytetään pelkästään kestävän 
kehityksen periaattein hoidettuja eukalyptusviljelmiä, jotka 
joko yhtiö omistaa tai joita hoidetaan paikallisten 
maanomistajien kanssa kehitetyn metsänhoito-ohjelman mukaisesti. 
Alkuperäisiä sademetsiä suojellaan viljelyalueiden tasapainoisen 
ekosysteemin turvaamiseksi.

Veracelin viljelmistä saadaan eukalyptuspuuta kilpailukykyisin 
kustannuksin, koska niiden hehtaarituotto on korkea (yli 50 m3 
vuodessa), maasto on sopivaa ja logistinen sijainti hyvä. 
Brasiliassa eukalyptuspuut kasvavat nopeasti ja niiden korjuu 
voidaan aloittaa jo seitsemän vuoden kuluttua istutuksesta.

Viljelmien sijainti on suotuisa. Matka viljelmiltä tehtaalle on 
noin 40 kilometriä ja tehtaalta satamaan 60 kilometriä. Lähes 
koko tehtaan tuotanto käytetään Brasilian ulkopuolella tai 
myydään ulkomaille. Stora Enson tehtaat Euroopassa, 
Yhdysvalloissa ja Aasiassa hyötyvät edullisesta, 
korkealaatuisesta eukalyptuskuidusta, joka soveltuu hyvin 
hienopaperin tuotantoon.

Hanke on Stora Enson kuitustrategian mukainen. Sen tavoitteena 
on hankkia kilpailukykyistä, korkealaatuista raaka-ainetta 
konsernin lopputuotteita varten ja varmistaa, että tuotanto on 
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää. Hanke varmistaa 
erilaisten kuituraaka-aineiden saannin monista eri lähteistä ja 
pitää konsernin sellun kulutuksen tasapainossa.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +44 20 7160 3110
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 7016 3115
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan tulosryhmä, 
puh. +46 70 585 4660 tai +55 11 9115 6560
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +358 40 865 3553
Keith B. Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 20 7016 3146

www.storaenso.com
www.veracel.com.br


STORA ENSO OYJp.p.	Pauli Mäkimaa		Jukka Marttila

	
	

Tilaa