Stora Enso järjestää uudelleen metsiensä

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 8.12.2003 klo 9.00

Stora Enso järjestää uudelleen metsiensä omistusta 

Ruotsi

Stora Enson hallitus on hyväksynyt suunnitelman konsernin 
metsien omistusjärjestelyistä Ruotsissa. Konsernin strategian 
mukaisesti järjestelyiden tavoitteena on vapauttaa pääomaa ja 
lisätä taloudellista liikkumavapautta ydinliiketoimintojen 
kehittämiseen. 

Omien metsien osuus Stora Enson vuotuisesta puunhankinnasta 
Ruotsissa on 30 %. Nyt tehtävät järjestelyt toteutetaan siten, 
että puun saatavuus konsernin tehtaille Ruotsissa on turvattu.

Stora Enson yhteistyökumppani Ruotsin metsien 
omistusjärjestelyissä on ruotsalainen metsäteollisuusyritys 
Korsnäs, jonka omistaa Kinnevik. Stora Enso ja Korsnäs 
perustavat uuden yhtiön, Bergvik Skog AB:n, jolle molempien 
yhtiöiden metsät siirretään. Stora Ensolle jää yhtiöstä 44,9 %:n 
ja Korsnäsille 5 %:n vähemmistöosuus. Loput Bergvik Skogin 
osakkeista myydään institutionaalisille sijoittajille. Uutta 
yhtiötä rahoitetaan myös syndikoidulla pankkilainalla (laatijat 
Handelsbanken ja Nordea). Bergvik Skogin velkaantumisasteen 
arvioidaan olevan 60/40. Sopimus pyritään saattamaan päätökseen 
vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Stora Enso siirtää Ruotsissa sijaitsevan 1,9 miljoonan hehtaarin 
(1,5 milj. ha tuottavaa metsää) ja Korsnäs 0,4 miljoonan 
hehtaarin (0,3 milj. ha tuottavaa metsää) metsäomaisuutensa 
uudelle yhtiölle. Bergvik Skog, Stora Enso ja Korsnäs solmivat 
pitkäaikaisen puunmyyntisopimuksen, jonka mukaan Bergvik Skog 
myy Stora Ensolle ja Korsnäsille vuosittain 5,5 miljoonaa 
kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä) hakkuuoikeuksia 
markkinahintaan. Bergvik Skog jatkaa edellisten omistajien 
tapaan metsien sertifiointikäytäntöä ja kestävää metsänhoitoa.

Stora Enson Ruotsin puunhankintaorganisaatio on jatkossakin 
vastuussa konsernin puunhankinnasta ja kuidun saatavuudesta 
Ruotsin tehtailla sekä puunkorjuun ja metsänhoidon 
hallinnoinnista pitkäaikaisen puunhankintasopimuksen 
puitteissa.

Bergvik Skogin palvelukseen tulee noin 50 työntekijää, jotka 
siirtyvät uuteen yhtiöön Stora Ensosta ja Korsnäsistä. 
Metsänhoitaja, MBA Torbjörn Larsson on nimitetty Bergvik Skogin 
toimitusjohtajaksi. Larssonilla on yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus metsäteollisuuden johtotehtävistä ja edellisessä 
tehtävässään hän vastasi Korsnäsin henkilöstöhallinnosta.

Bergvik Skogin kokonaisarvo on 18 miljardia Ruotsin kruunua (2 
miljardia euroa olettaen, että SEK/EUR-keskikurssi on 9,00) ja 
liikevaihto noin 1 900 miljoonaa Ruotsin kruunua (211 milj. 
euroa). Sijoitetun pääoman tuottotavoite on 9–10 %. 

Taloudelliset vaikutukset 
Ruotsissa tehtävillä metsän omistusjärjestelyillä on seuraavat 
taloudelliset vaikutukset Stora Ensolle: sijoitettu pääoma 
pienenee noin 1 345 miljoonaa euroa ja oma pääoma kasvaa 257 
miljoonaa euroa, laskennallinen verovelka vähenee 219 miljoonaa 
euroa. Kaupasta saatava kassatulo on noin 1 260 miljoonaa euroa. 
Järjestelystä saatavat varat käytetään konsernin 

ydinliiketoimintojen kehittämiseen. 

Bergvik Skog AB konsolidoidaan konserniin osakkuusyhtiönä.

Nordea on järjestelyn taloudellinen neuvonantaja.

Kanada

Stora Enso suunnittelee myyvänsä Ontariossa, Kanadassa 
sijaitsevan 146 000 hehtaarin metsäomaisuutensa vuoden 2004 
alkupuolella. Markkina-arvon määrityksen ja alustavien 
tarjousten perusteella kaupasta tulee myyntitappio, joka 
kirjataan vuoden 2003 neljännellä vuosineljänneksellä. Kanadan 
metsäomaisuuden kirjanpitoarvo on 51 miljoonaa Kanadan dollaria 
(33 milj. euroa).


Lisätietoja:

Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja 
lakiasiat, puh. 02046 21452
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, 
puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 040 763 8767
Bo Eriksson, talousjohtaja, puh. 040 532 1494

Maanantaina 8.12. järjestetään seuraavat tilaisuudet:

LEHDISTÖTILAISUUS klo 11.00 Ruotsin aikaa TUKHOLMASSA, World 
Trade Centerin konferenssikeskuksessa, Klarabergsviadukten 70, 
kokoushuone "Atlanta". Tilaisuuden isäntinä ovat Stora Enson 
varatoimitusjohtaja Björn Hägglund, Kinnevikin toimitusjohtaja 
Vigo Carlund ja Bergvik Skogin toimitusjohtajaksi nimitetty 
Torbjörn Larsson. Tilaisuus pidetään ruotsiksi.

LEHDISTÖTILAISUUS klo 11.00 Ruotsin aikaa FALUNISSA, 
konferenssikeskus "Kopparberget Konferens", Gruvan. Tilaisuuden 
isäntinä ovat Johan Lindman, johtaja, Stora Enson Ruotsin 
puunhankinta; Charlotte Gessler, tiedottaja, Ruotsin 
puunhankinta; Leif Lundberg, metsäpäällikkö Korsnäs AB ja 
Torbjörn Carlsson, Bergvik Skog AB. Tilaisuus pidetään 
ruotsiksi.

Tilaisuuksien materiaalit ovat saatavilla osoitteessa 
www.storaenso.com/investors klo 11.00.

PUHELINKONFERENSSI klo 18.00 Suomen aikaa. Konferenssi pidetään 
englanniksi ja isäntänä toimii Stora Enson varatoimitusjohtaja 
Björn Hägglund. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 
noin viisi minuuttia ennen konferenssin alkua Euroopassa puh. 
+44 20 7784 1017 ja Yhdysvalloissa puh. +1 718 354 1158, 
tunnussana "Stora Enso". 


Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin 
artikkeleihin on saatavilla Stora Enson kotisivuilla 
osoitteessa http://www.storaenso.com/images
Suora linkki tätä tiedoteta koskevaan kuvamateriaaliin 
http://www.storaenso.com/pressimage.asp?ID=HA

www.storaenso.com
www.storaenso.com/forestfacts/se
www.kinnevik.se
	
STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka MarttilaTilaa