Stora Enso jatkaa kiinteiden kustannuste

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 26.8.2003 klo 16.00

Stora Enso jatkaa kiinteiden kustannusten vähentämistä Pohjois-
Amerikassa

Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoiminnot laajentaa elokuussa 
2002 julkistettua kannattavuuden parantamisohjelmaa ja vähentää 
vuotuisia kiinteitä kustannuksia 65 miljoonaa Yhdysvaltain 
dollaria (60 miljoonaa euroa). Ohjelma parantaa liiketoimintojen 
taloudellista tulosta vuoden 2005 puolivälistä alkaen ja 
kasvattaa osakekohtaista tulosta 0,04 euroa alkuperäisen 
ohjelman 0,05 euron osakekohtaisen tuloksen kasvun lisäksi.

Ohjelman mukaan Stora Enso vähentää Pohjois-Amerikan 
liiketoimintojen henkilöstöä 12 % eli 700 työntekijää vuoden 
2005 puoliväliin mennessä. Lisäksi aiemmin kannattavuuden 
parantamisohjelmassa ilmoitetuista henkilövähennyksistä on 350 
vielä toteutumatta. Tulosryhmässä työskentelee tällä hetkellä 
6 050 henkilöä. Kun ohjelma on saatu päätökseen, työntekijämäärä 
on noin 5 000.

Ohjelmaan kuuluu myös Stevens Pointin tehtaan paperikone 32:n 
sulkeminen. Lisäksi Bironin tehtaan paperikone 24 suljetaan, 
kuten aiemmin on ilmoitettu. Stevens Pointin paperikoneen 
vuotuinen tuotantokapasiteetti on 25 000 tonnia erikoispapereita 
ja Bironin tehtaan paperikoneen 69 000 tonnia päällystettyä 
aikakauslehtipaperia. Koneet suljetaan 1.9.2003, mikä pienentää 
vuotuista kapasiteettia 94 000 tonnia ja vähentää noin 60 
kokopäiväistä tointa.

Näihin muutoksiin liittyen Stora Enso kirjaa kolmannella 
vuosineljänneksellä kertaluonteisia uudelleenjärjestelykuluja 
noin 24 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (22 miljoonaa euroa) 
ennen veroja. Näistä kuluista 2 miljoonalla Yhdysvaltain 
dollarilla ei ole vaikutusta kassavirtaan.

Kustannusten vähentämiseen vaikuttivat viimeisen kolmen vuoden 
laskusuhdanteesta hitaasti elpyvä talous, hinnoiltaan alhaisen 
tuonnin aiheuttama kilpailu, kohonneet energiakustannukset sekä 
kasvaneet tuotanto- ja työvoimakustannukset. Paperituotteiden 
myyntihinnat Pohjois-Amerikassa pysyvät edelleen alhaisina.

Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista vastaavan johtajan Lars 
Bengtssonin mukaan muutoksia on jo tehty: "Viimeisen kolmen 
vuoden aikana Pohjois-Amerikan liiketoiminnoissa on tehty 
merkittäviä kustannussäästöjä, muun muassa henkilöstöä on 
vähennetty 20 %. Henkilöstöä ei palkata lisää, matkustamista on 
rajoitettu ja ulkopuolisten konsulttien käyttöä vähennetty. 
Palkankorotuksista luovutaan ja kustannustehokkuus otetaan 
huomioon henkilöstöetujen osalta sekä organisoitaessa osastoja 
uudelleen."

Tulosryhmän kaikki tehtaat ja tukitoiminnot sisältyvät nykyiseen 
kustannussäästöohjelmaan. Henkilöstöä vähennettäessä jokaisen 
tehtaan tarpeet otetaan huomioon turvallisen työympäristön ja 
laadukkaan tuotannon takaamiseksi.

Henkilöstön määrää vähennetään irtisanomis- ja eläkejärjestelyin 
sekä luonnollisen poistuman kautta. Järjestelyistä sovitaan 
ammattijärjestöjen kanssa. Vähennykset on jo aloitettu ja ne 
toteutetaan tehtaittain ja osastoittain vuoden 2005 puoliväliin 
mennessä. Työntekijöille tarjotaan uudelleensijoittumisohjausta 
ja heitä autetaan uuden työpaikan etsimisessä.

Lisätietoja:
Kai Korhonen, johtaja, paperituotealue, puh. +44 7990 665 048
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 
659

www.storaenso.com

Pohjois-Amerikan liiketoiminnot on Stora Enson tulosryhmä, joka 
on Pohjois-Amerikan johtava päällystettyjen ja 
superkalanteroitujen painopapereiden valmistaja. Se on myös 
johtava erikoispapereiden tuottaja. Tulosryhmä valmistaa 
klooritonta (ECF) sulfaattisellua, täysin klooritonta mekaanista 
massaa ja keräyspaperista uusiomassaa. 

Tulosryhmällä  on tehtaita Wisconsinin Bironissa, Kimberlyssä, 
Niagarassa, Stevens Pointissa, Whitingissä ja Wisconsin 
Rapidsissä, Minnesotan Duluthissa sekä Kanadan Nova Scotian Port 
Hawkesburyssä.
	
	       
STORA ENSO OYJ	Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa