Stora Enso julkistaa kesäkuussa 2007 erä

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 10.6.2004 klo 14.00

Stora Enso julkistaa kesäkuussa 2007 erääntyviä 6,375 %:n 
joukkovelkakirjojaan koskevan vaihtotarjouksen kurssin ja uusien 
joukkovelkakirjojen kurssin

Tämän ilmoituksen yhteydessä on huomioitava 4.6.2004 päivätty 
Stora Enson vaihtotarjousmuistio (Exchange Offer Memorandum, 
"vaihtotarjousmuistio"). 

Stora Enso Oyj ("Stora Enso", "Yhtiö") julkisti 4.6.2004 
vaihtotarjouksen, joka koskee 29.6.2007 erääntyviä Euro Medium 
Term Note- lainaohjelmaan kuuluvia 6.375 %:n joukkovelkakirjoja 
(önykyiset joukkovelkakirjatö). Vaihtotarjouksen ehtojen mukaan 
kaikille nykyisten joukkovelkakirjojen haltijoille (tämän 
tarjouksen lopussa sekä vaihtotarjousmuistiossa ilmoitetuin 
rajoituksin) tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa kaikki hallussaan 
olevat nykyiset Stora Enson joukkovelkakirjat tai osa niistä 
Stora Enson uusiin euromääräisiin kiinteäkorkoisiin 
joukkovelkakirjoihin, jotka erääntyvät kesäkuussa 2014 ("uudet 
joukkovelkakirjat").

Kurssien määräytyminen

Vaihtokurssi. Vaihtokurssi on 26 korkopistettä yli vuoden 2007 
viitekoron (4.7.2007 erääntyvän DBR 6 %:n keskimääräinen 
markkinatuotto - ISIN: DE0001135036). 

Uuden joukkovelkakirjan kurssi. Uuden joukkovelkakirjan kurssi 
on 74 korkopistettä yli 10 vuoden swap-kurssin keskiarvon (10 
vuoden euroswap-papereista markkinoilla pyydettyjen ja 
tarjottujen kurssien laskennallinen keskiarvo).

Tarjouksen voimassaoloaika. Vaihtotarjous astui voimaan 4.6.2004 
klo 09.00 Suomen aikaa ja päättyy 17.6.2004 klo 16.00 Suomen 
aikaa, jollei Yhtiö jatka tarjouksen voimassaoloaikaa. Nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa 
kaikki erääntyneet joukkovelkakirjansa tai osa niistä 
vaihdettavaksi 4.6.2004 klo 09.00–17.6.2004 klo 16.00, kumpikin 
Suomen aikaa; huomioon tulee ottaa clearing-järjestelmien 
vaatimat aiemmat määräajat.

Peruutusoikeus. Nykyisten joukkovelkakirjojen haltijat voivat 
peruuttaa suostumuksensa osallistua vaihto-ohjelmaan klo 13.00 
saakka Suomen aikaa tarjouksen voimassaoloajan päättymispäivänä 
17.6.2004.

Hinnoittelupäivä. Vuoden 2007 viitekorko ja 10 vuoden swap-
kurssin keskiarvo määräytyvät ja vaihtokurssi sekä uuden 
joukkovelkakirjan kurssi ja kuponkikorko lasketaan 
hinnoittelupäivänä 18.6.2004.

Maksupäivä. Alustava maksupäivä on 23.6.2004, jolloin uudet 
joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat vaihtotarjouksen 
ehdoissa määrätyllä tavalla hyväksyneet vaihtotarjouksen.Lisätietoa Stora Enson vaihtotarjouksesta antavat: 

Kaupanvälittäjät (Dealer Managers)
J.P. Morgan Securities Ltd.
  Paul Hawker, Liability Management, puh. +4420 7777 4185
  Robin Stoole, Syndicate Desk, puh. +4420 7779 2468

Merrill Lynch International
  Asar Mashkoor, Liability Management, puh. +4420 7995 3715
  Jeff Tannenbaum, Syndicate Desk, puh. +4420 7995 3966

Vaihdosta vastaava pankkiiriliike (Exchange Agent)
JPMorgan Chase Bank
  Karen Sheridan, puh. +4420 7777 5908 
  Ed Leedham, puh. +4420 7777 9458


Yhteydenotot Stora Ensoon:
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +4420 7016 3266
Hannu Kasurinen, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+4420 7016 3250

www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt


VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tämän ilmoituksen yhteydessä on huomioitava Stora Enson 
vaihtotarjousmuistio (Exchange Offer Memorandum). Tämä ilmoitus 
ja vaihtotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, joihin 
sijoittajan tulee perehtyä huolella ennen vaihtotarjouksen 
hyväksymistä. Jos olet epävarma, miten toimia, kehotamme 
pyytämään välittömästi neuvoa omalta meklariltasi, 
pankinjohtajaltasi, kirjanpitäjältä tai muulta riippumattomalta 
rahoitusneuvojalta. Yksilön tai yhtiön, jonka nykyiset 
joukkovelkakirjat ovat arvopaperisäilytyksessä ulkopuolisen 
tahon hallussa ja joka on halukas hyväksymään vaihtotarjouksen, 
tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon. Joidenkin valtioiden 
(erityisesti Yhdysvaltain, Ison-Britannian, Ranskan, Belgian, 

Espanjan ja Italian) lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän 
ilmoituksen jakelua (ks. kohta "Tarjousta koskevat 
rajoitukset"). Henkilöt, joiden tietoon ilmoitus tulee, ovat 
itse vastuussa tällaisten rajoitusten noudattamisesta. Yhtiö, 
kaupanvälittäjät tai vaihtoa hoitavat pankkiiriliikkeet eivät 
ole missään ryhtyneet eivätkä tule ryhtymään toimiin, joiden 
tarkoituksena olisi mahdollistaa uusien joukkovelkakirjojen 
liikkeellelasku Luxemburgin tai Sveitsin ulkopuolella.

TARJOUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

Tämä vaihtotarjous tai vaihtotarjousmuistio eivät ole voimassa 
missään sellaisessa valtiossa, jonka alueella on lainvastaista 
tehdä tällainen tarjous, eivätkä koske henkilöitä, joille 
tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tämän ilmoituksen tai 
vaihtotarjousmuistion jakelua eräissä valtioissa on voitu 
rajoittaa lailla. Henkilöt, jotka saavat tämän ilmoituksen tai 
vaihtotarjousmuistion haltuunsa, ovat itse vastuulliset 
selvittämään mahdolliset itseään koskevat rajoitukset ja 
noudattamaan niitä.

Yhdysvallat. Vaihtotarjousta ei tehdä suoraan tai epäsuorasti 
Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisia postipalveluita, maan 
sisäisiä tai ulkomaankaupan kanavia tai pörssiä hyödyntäen. Tätä 
ilmoitusta, vaihtotarjousmuistiota ja muita tarjousasiakirjoja 
ei tule lähettää tai muutoin antaa Yhdysvalloissa oleskelevan 
henkilön käyttöön. Jokaisen vaihtoon osallistuvan nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijan tulee vakuuttaa, ettei hän ole 
(Securities Act -lain Regulation S:n tarkoittama) Yhdysvaltain 
kansalainen tai edusta Yhdysvalloissa sijaitsevaa yritystä ja 
ettei hän myöskään osallistu tarjoukseen yhdysvaltalaisen tahon 
toimeksiannosta.

Yhdistynyt kuningaskunta (ainoastaan henkilöt, jotka työnsä 
puolesta hankkivat, säilyttävät, hallitsevat tai myyvät 
arvopapereita)/Ranska (ainoastaan valtuutetut 
sijoittajat)/Belgia (ainoastaan valtuutetut ammattisijoittajat).

Espanja. Vaihtotarjous ei koske Espanjassa asuvia henkilöitä. 
Näin ollen Espanjassa asuvat henkilöt eivät voi ilmoittaa 
osallistuvansa vaihtoon eikä heille voida tarjota, myydä tai 
toimittaa uusia joukkovelkakirjoja ohjelman puitteissa. Tätä 
ilmoitusta, muita vaihtotarjousta koskevia tarjousasiakirjoja 
tai nykyisiä tai uusia joukkovelkakirjoja ei myöskään saa 
välittää Espanjassa.

Italia. Vaihtotarjous ei koske Italiaa, eikä sitä ole toimitettu 
selvityksiä varten Italian lain määräämille tahoille 
(Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) tai 
Italian keskuspankki). Näin ollen nykyisiä joukkovelkakirjoja 
hallussaan pitävien italialaisten tai Italiassa asuvien 
henkilöiden tulee tietää, ettei vaihtotarjous koske heitä, ja 
että he eivät voi osallistua vaihtoon eikä uusia 
joukkovelkakirjoja voida tarjota, myydä tai toimittaa Italiaan. 
Näin ollen Italiasta saatuja vaihtoilmoituksia ei käsitellä. 
Tätä ilmoitusta, muita vaihtotarjousta koskevia 
tarjousasiakirjoja tai nykyisiä tai uusia joukkovelkakirjoja ei 
myöskään saa välittää Italiassa.

Tämä ilmoitus tai muu vaihtotarjousta koskeva tarjousmateriaali 
ei koske nykyisten joukkovelkakirjojen myyntiä tai uusien 
joukkovelkakirjojen ostoa olosuhteissa, joissa tällainen tarjous 
olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi- tai 
muu lainsäädäntö edellyttää vaihtotarjouksen tekijän olevan 
valtuutettu pörssimeklari tai kaupanvälittäjä, vaihtotarjous 
katsotaan valtuutetun välittäjän tekemäksi kaupanvälittäjän 
nimissä.

Tämän ilmoituksen tai muun vaihtotarjousta koskevan 
tarjousmateriaalin toimittamista tai nykyisten 
joukkovelkakirjojen ostamista ei tule missään olosuhteissa 
tulkita siten, että tässä annetut tiedot ovat ajan tasalla 
muutoin kuin tietojen julkistamispäivänä tai etteivät esitetyt 
tiedot tai Yhtiön liikeasiat ole voineet muuttua 
vaihtotarjousmuistion päiväyksen jälkeen.


STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen   Veli-Matti Tahvanainen		

		


Tilaa