Stora Enso julkistaa vuonna 2011 erääntyvien, 750 000 000 USD:n ja 7,375 %:n joukkovelkakirjojensa

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 28.3.2006 klo 11.00

Stora Enso julkistaa vuonna 2011 erääntyvien, 750 000 000 USD:n 
ja 7,375 %:n joukkovelkakirjojensa vaihtotarjouksen 
ennakkomerkintätulokset

Stora Enso Oyj ilmoittaa tänään, että 27.3.2006 
(”ennakkomerkintäpäivä”) New Yorkin aikaa klo 17.00 mennessä 
yhtiön vuonna 2011 erääntyviä 7,375 %:n joukkovelkakirjoja 
(CUSIP No. 86210MAA4; ISIN No. US86210MAA45) (”vanhat 
joukkovelkakirjat”) oli sitovasti tarjottu vaihdettavaksi noin 
273 729 000 USD:n nimellisarvosta (noin 36,50 % koko lainasta). 
Näin ollen vaihtotarjouksen ehto, jonka mukaan vanhoja 
joukkovelkakirjoja on tarjottava vaihdettavaksi yli 200 000 000 
USD:n nimellisarvosta, on täytetty.

Omistajille, jotka ovat tarjonneet vanhoja joukkovelkakirjoja 
vaihdettavaksi ennen ennakkomerkintäpäivää, maksetaan 
kokonaisvaihtohinta mukaan lukien ennakkomerkintäpalkkio, joka 
on 10 USD jokaista vaihdettua vanhojen velkakirjojen 1 000 USD:a 
nimellisarvoa kohti. Vaihtohinta maksetaan uusina 
kiinteäkorkoisina, vuonna 2016 erääntyvinä joukkovelkakirjoina 
(”uudet joukkovelkakirjat”).

Ne vanhojen joukkovelkakirjojen omistajat, jotka tarjoavat 
joukkovelkakirjansa vaihdettavaksi ennakkomerkintäpäivän 
jälkeen, mutta viimeistään tarjouksen päättymispäivänä, saavat 
vaihtotarjouksen, jonka hinta on yhtä kuin kokonaisvaihtohinta 
vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla. Ennakkomerkintäpäivän 
jälkeen vaihtoon tarjotut vanhat joukkovelkakirjat saa lunastaa 
päättymispäivään saakka. Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 
(”päättymispäivä”) keskiyöllä New Yorkin aikaa, jollei sitä 
erikseen jatketa.

Lisäksi Stora Enso on 14.3.2006 julkistanut mahdollisesti 
tarjoavansa, markkinatilanteesta riippuen, samanaikaisesti 
vaihtotarjouksen kanssa myyntiin käteistä vastaan uusia 
joukkovelkakirjoja (”lisäjoukkovelkakirjat”). Mahdolliset 
lisäjoukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book 
building). Vaihtotarjouksen perusteella liikkeeseen laskettavien 
uusien joukkovelkakirjojen ja lisäjoukkovelkakirjojen 
nimellisarvon odotetaan kohoavan vähintään 500 000 000 USD:iin. 
Molemmat joukkovelkakirjat tulevat olemaan samaa 
arvopaperisarjaa. Mahdolliset lisäjoukkovelkakirjat tulee maksaa 
samanaikaisesti uusien joukkovelkakirjojen kanssa.

Lisäksi Stora Enso mahdollisesti laskee liikkeeseen yhtä aikaa 
lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa erillisen erän 
juoksuajaltaan pidempiä joukkovelkakirjoja toistaiseksi auki 
olevin ehdoin. Näiden velkakirjojen yhteisnimellisarvon 
odotetaan nousevan noin 250 000 000 USD:iin.

Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä 
vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia 
lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia 
joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US 
Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 
Securities Actin (”Securities Act”) ja sen muutosten mukaisesti, 
eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain 
kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä 
tai Securities Actin rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa 
poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen 
liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja 
Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006 
päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa.

Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja 
muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina 
toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh. 
+1 866 488 1500.

Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt 

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa