Stora Enso lunastaa vuonna 2011 erääntyvän 421 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan etuajassa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2010 klo 9.00                 
Stora Enso käyttää oikeuttaan lunastaa make whole -prosessin avulla 421     
miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy toukokuussa
2011. Joukkovelkakirjalaina lunastetaan                     
9. joulukuuta 2010.                               

“Lunastamme joukkovelkakirjalainan etuajassa, koska haluamme hallita      
kassavirtaamme tehokkaasti ja ennakoivasti. Vahvan likviditeettimme avulla   
pystymme käyttämään lunastusoikeutemme koko joukkovelkakirjalainaan viisi    
kuukautta ennen sen erääntymistä”, sanoo Stora Enson talousjohtaja Markus    
Rauramo.                                    


Lisätietoja:                                  
Jyrki Tammivuori, konsernin rahoitusjohtaja, p. 02046 21043           
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ

Tilaa