Stora Enso muuttaa operatiivisen EBITDAn määritelmää, nostaa Wood Products -divisioonan strategista tavoitetta ja antaa investointiennusteen 2018

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2017 klo 18.30

Muutos operatiivisen EBITDAn määritelmään (IFRS:n piiriin kuulumaton tunnusluku)

Stora Enso sisällyttää vuoden 2017 viimeisestä neljänneksestä lähtien osakkuus- ja yhteisyritystensä operatiivisen EBITDAn konsernin operatiiviseen EBITDAan. Stora Enso on aiemmin raportoinut vain osuutensa osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivisesta liiketuloksesta konsernin operatiivisessa liiketuloksessa.

Tämä muutos vaikuttaa Stora Enson seuraaviin tunnuslukuihin:

  • operatiivinen EBITDA
  • operatiivinen EBITDA (%)
  • nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan

Muutoksella ei ole vaikutusta operatiiviseen liiketulokseen, konsernin tuloslaskelman välisummiin tai yhtiön muihin IFRS-lukuihin.

IFRS:n piiriin kuulumattoman operatiivinen EBITDA -tunnusluvun uusi määritelmä on: operatiivinen liiketulos ilman biologisten hyödykkeiden arvon operatiivista alentumista, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Määritelmä kattaa tytäryhtiöiden, yhteisjärjestelyjen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten vastaavat erät.

Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta ja esitetty taulukoissa tiedotteen lopussa.

Uusi strateginen taloudellinen tavoite Wood Products -divisioonalle

Stora Enso on nostanut Wood Products -divisioonansa operatiivisen sidotun pääoman tuoton (ROOC) tavoitetta 18 prosentista 20 prosenttiin. Tämä kuvaa paremmin divisioonan korkeampaa liiketoiminnan lisäarvoa ja tuloksentekopotentiaalia.

Investointiennuste vuodelle 2018

Stora Enso on saanut hiljattain päätökseen useita suuria investointeja onnistuneesti. Yhtiö jatkaa investointiensa (ilman investointeja biologisiin hyödykkeisiin) asteittaista pienentämistä poistojen tasolle. Investointiennuste vuodelle 2018 on noin 550600 milj. euroa sisältäen noin 100 milj. euroa biologisiin hyödykkeisiin. Vuoden 2018 poistojen ennakoidaan olevan 490510 milj. euroa ja biologisten hyödykkeiden arvon operatiivisen alentumisen 5070 milj. euroa. Arvio investoinneista ei sisällä mahdollisia yritysostoja tai -myyntejä.

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma 

Aiemmin julkaistu 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Operatiivinen EBITDA  410  341  352  1 371  310  343  355  363 
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen  20  15  14  80  31  17  16  16 
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen  -16  -18  -12  -65  -19  -17  -22  -7 
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -124  -119  -139  -502  -131  -124  -123  -124 
Operatiivinen liiketulos  290  219  215  884  191  219  226  248 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät  0  -6  5  -67  -12  -14  -15  -26 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -20  -8  -27  -34  -34  -9  37  -28 
Liiketulos (IFRS)  270  205  193  783  145  196  248  194 

Oikaistu 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen, ilman poistoja  22  18  17  92  33  21  19  19 
Operatiivinen EBITDA  432  359  369  1 463  343  364  374  382 
Poistot osakkuus- ja yhteisyrityksissä  -2  -3  -3  -12  -2  -4  -3  -3 
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen  -16  -18  -12  -65  -19  -17  -22  -7 
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  -124  -119  -139  -502  -131  -124  -123  -124 
Operatiivinen liiketulos  290  219  215  884  191  219  226  248 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät  0  -6  5  -67  -12  -14  -15  -26 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -20  -8  -27  -34  -34  -9  37  -28 
Liiketulos (IFRS)  270  205  193  783  145  196  248  194 

Muutos 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen,  ilman poistoja  22  18  17  92  33  21  19  19 
Operatiivinen EBITDA  22  18  17  92  33  21  19  19 
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen  -20  -15  -14  -80  -31  -17  -16  -16 
Poistot osakkuus- ja yhteisyrityksissä  -2  -3  -3  -12  -2  -4  -3  -3 
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen  0  0  0  0  0  0  0  0 
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä  0  0  0  0  0  0  0  0 
Operatiivinen liiketulos  0  0  0  0  0  0  0  0 
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät  0  0  0  0  0  0  0  0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  0  0  0  0  0  0  0  0 
Liiketulos (IFRS)  0  0  0  0  0  0  0  0 

Operatiivinen EBITDA segmenteittäin 

Aiemmin julkaistu 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  127  111  119  447  92  118  127  110 
Packaging Solutions  65  56  43  129  36  37  33  23 
Biomaterials  124  100  90  361  75  79  92  115 
Wood Products  37  43  31  118  24  30  41  23 
Paper   56  37  68  324  90  77  74  83 
Muut  1  -6  1  -8  -7  2  -12  9 
Yhteensä  410  341  352  1 371  310  343  355  363 

Oikaistu 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  128  113  117  452  93  119  128  112 
Packaging Solutions  66  56  44  131  36  38  34  23 
Biomaterials  124  100  90  361  75  79  92  115 
Wood Products  37  43  31  118  24  30  41  23 
Paper   55  37  69  327  91  78  74  84 
Muut  22  10  18  74  24  20  5  25 
Yhteensä  432  359  369  1 463  343  364  374  382 

Muutos 

Milj. euroa  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  1  2  -2  5  1  1  1  2 
Packaging Solutions  1  0  1  2  0  1  1  0 
Biomaterials  0  0  0  0  0  0  0  0 
Wood Products  0  0  0  0  0  0  0  0 
Paper   -1  0  1  3  1  1  0  1 
Muut  21  16  17  82  31  18  17  16 
Yhteensä  22  18  17  92  33  21  19  19 

Operatiivinen EBITDA (%) segmenteittäin 

Aiemmin julkaistu 

%  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  19,9 %  17,6 %  19,5 %  19,1 %  15,9 %  19,7 %  21,2 %  19,5 % 
Packaging Solutions  20,4 %  17,9 %  14,8 %  12,4 %  12,8 %  14,3 %  12,8 %  9,4 % 
Biomaterials  32,7 %  27,0 %  24,4 %  26,2 %  21,5 %  23,7 %  26,9 %  32,8 % 
Wood Products  8,9 %  9,8 %  7,5 %  7,4 %  6,1 %  7,8 %  9,5 %  6,0 % 
Paper   7,7 %  5,1 %  9,1 %  10,0 %  11,8 %  9,7 %  8,8 %  9,7 % 
Muut  0,2 %  -1,0 %  0,2 %  -0,3 %  -1,1 %  0,4 %  -1,9 %  1,4 % 
Yhteensä  16,3 %  13,5 %  14,1 %  14,0 %  12,7 %  14,3 %  14,1 %  14,8 % 

Oikaistu 

%  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  20,0 %  17,9 %  19,6 %  19,3 %  16,0 %  19,9 %  21,4 %  19,9 % 
Packaging Solutions  20,8 %  17,9 %  15,2 %  12,5 %  12,8 %  14,7 %  13,2 %  9,4 % 
Biomaterials  32,7 %  27,0 %  24,4 %  26,2 %  21,5 %  23,7 %  26,9 %  32,8 % 
Wood Products  8,9 %  9,8 %  7,5 %  7,4 %  6,1 %  7,8 %  9,5 %  6,0 % 
Paper   7,6 %  5,1 %  9,1 %  10,1 %  12,0 %  9,7 %  8,8 %  9,8 % 
Muut  3,7 %  1,6 %  2,8 %  3,0 %  3,7 %  3,6 %  0,8 %  3,9 % 
Yhteensä  17,2 %  14,2 %  14,8 %  14,9 %  14,1 %  15,2 %  14,8 %  15,6 % 

Muutos 

Prosenttiyksikköä  Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Consumer Board  0,1  0,3  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,4 
Packaging Solutions  0,4  0  0,4  0,1  0  0,4  0,4  0 
Biomaterials  0  0  0  0  0  0  0  0 
Wood Products  0  0  0  0  0  0  0  0 
Paper   -0,1  0  0  0,1  0,2  0  0  0,1 
Muut  3,5  2,6  2,6  3,3  4,8  3,2  2,7  2,5 
Yhteensä   0,9  0,7  0,7  0,9  1,4  0,9  0,7  0,8 

Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 

Aiemmin julkaistu 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan  1,8  2,0  2,0  2,0  2,0  2,1  2,2  2,2 

Oikaistu 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan  1,6  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9  2,1  2,1 

Muutos 

   Q3/17  Q2/17  Q1/17  2016  Q4/16  Q3/16  Q2/16  Q1/16 
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan  -0,2  -0,1  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,1  -0,1 

Pääomamarkkinapäivän webcast-lähetys 
Stora Enson pääomamarkkinapäivä pidetään Lontoossa huomenna. Voit seurata Stora Enson strategiaan sekä Consumer Board-, Packaging Solutions- ja Biomaterials-divisioonien liiketoimintaan keskittyviä esityksiä suorana webcast-lähetyksenä klo 13.30 alkaen osoitteessa edge.media-server.com/m6/p/w3h5m973.  

Lisätietoja: 
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa, Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja: 
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa