Stora Enso muuttaa osakkuus- ja yhteisyritysten esittämistapaa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.12.2011 klo 9.00

Stora Enso muuttaa osakkuus- ja yhteisyritystensä esittämistapaa ja niihin liittyviä vertailutietoja vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä alkaen.

Stora Enson osuus osakkuus- ja yhteisyritystensä nettotuloksesta esitetään yhdellä rivillä Stora Enson liiketuloksessa
. Konserni ottaa operatiivisen liikevoiton tärkeimmäksi ei-IFRS perusteiseksi tunnusluvukseen tähän asti seuratun liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia -tunnusluvun sijaan. Operatiivinen liikevoitto koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

Tällä muutoksella ei ole vaikutusta Stora Enson nettotulokseen, omaan pääomaan tai taseeseen.


Liikearvon ja käyttöomaisuuden arvonalentumistestit
Stora Enso teki liikearvon ja käyttöomaisuuden arvonalentumistestit vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.
Testien tuloksena arvonalentumisen palautuksen positiivinen nettovaikutus on noin 4 miljoonaa euroa konsernin vuoden 2011 viimeisen neljänneksen liiketulokseen.

Päivitetty voittojen ja tappioiden esittämistapa aikavälille 1−3/2010–7−9/2011:


Segmenttitaulukko – kuten julkaistu vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tuloksessa

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 64,4 84,5 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 20,1 19,5 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Sanomalehti- ja kirjapaperi 33,6 27,5 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 48,3 33,9 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Hienopaperi 37,8 48,7 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Puutuotteet 9,8 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Muut -13,2 -31,8 -28,2 -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2
Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 200,8 217,5 232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia 3,4 10,8 15,1 67,0 20,4           21,9 10,5           14,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia* 204,2 228,3 248,0 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4
 Käyvän arvon muutokset* -28,1 -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä
176,1 216,4 264,4 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3
Liiketuloksen kertaluonteiset erät - -31,7 -27,2 180,2 202,2  5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos (IFRS) 176,1 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta -17,3 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -32,6 -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.


Segmenttitaulukko – Uudelleenluokiteltu, operatiivinen liikevoitto

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 64,4 84,5 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 20,1 19,5 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Sanomalehti- ja kirjapaperi 33,6 27,5 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 48,3 33,9 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Hienopaperi 37,8 48,7 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Puutuotteet 9,8 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Muut -13,2 -31,8 -28,2 -65,9 -22,3  -4,9 -16,5  -22,2
Segmenttien operatiivinen liikevoitto 200,8 217,5 232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen** 23,6 21,6 25,4 110,2 30,7 30,0 22,1 27,4
Operatiivinen liikevoitto 224,4 239,1 258,3 797,3 177,1 263,1 224,5 132,6
Käyvän arvon muutokset, konserni*** -34,6 -7,5 11,5 31,7 -7,1 14,0 6,8 18,0
 Osakkuus- ja yhteisyritykset, liiketoimintaan kuulumattomat erät**** -11,2 -19,4 -11,9 -38,3 -1,7 -11,2 -12,9 -12,5
Kertaluonteiset erät, konserni - -31,7 -27,2 195,5 217,5 5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos (IFRS) 178,6 180,5 230,7 986,2 385,8 271,3 209,9 119,2
Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja -14,8 145,9 179,5 885,3 364,1 220,2 187,3 113,7
Tuloverot -35,1 -9,9 -23,6 -116,0 -51,1 -25,9 -27,4 -11,6
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

** Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyritysten liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

*** Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen.

**** Osakkuus- ja yhteisyritysten liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakkuus- ja yhteisyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen, osakkuus- ja yhteisyritysten kertaluonteiset erät ja Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista sekä nettorahoituseristä.


SegmenttitaulukkoMuutos

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki - - - - - - - -
Teollisuuspakkaukset - - - - - - - -
Sanomalehti- ja kirjapaperi - - - - - - - -
Aikakauslehtipaperi - - - - - - - -
Hienopaperi - - - - - - - -
Puutuotteet - - - - - - - -
Muut - - - - - - - -
Operatiivinen liikevoitto segmenteistä - - - - - - - -
  Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen 20,2 10,8 10,3 43,2 10,3 8,1 11,6 13,2
Operatiivinen liikevoitto 20,2 10,8 10,3 43,2 10,3 8,1 11,6 13,2
Käyvän arvon muutokset, konserni -6,5 4,4 -4,9 -60,8 -49,0 -2,5 -4,4 -4,9
 Osakkuus- ja yhteisyritykset, liiketoimintaan kuulumattomat erät -11,2 -19,4 -11,9 -38,3 -1,7 -11,2 -12,9 -12,5
Kertaluonteiset erät, konserni - - - 15,3 15,3 - - -
Liiketulos (IFRS) 2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
Nettorahoituserät - - - - - - - -
Tulos ennen veroja 2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
Tuloverot -2,5 4,2 6,5 40,6 25,1 5,6 5,7 4,2
Tilikauden tulos - - - - - - - -


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma kuten julkaistu vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tuloksessa

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
                 
Liikevaihto 2 739,3 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9
 Liiketoiminnan muut tuotot 41,7 57,1 57,0 159,1 54,3 38,6 31,9 34,3
 Materiaalit ja palvelut -1 750,3 -1 757,2 -1 668,2 -6 391,4 -1 747,8 -1 574,2 -1 641,3 -1 428,1
 Toimituskulut ja komissiot -255,8 -262,5 -257,1 -1 010,1 -253,7 -267,3 -263,9 -225,2
 Henkilöstökulut -352,3 -370,5 -343,2 -1 375,3 -374,8 -309,7 -361,8 -329,0
 Liiketoiminnan muut kulut -118,0 -165,6 -143,3 -482,2 -102,1 -119,8 -148,2 -112,0
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 9,9 6,4 20,0 112,5 54,1 24,4 14,9 19,1
 Poistot ja arvonalentumiset -138,4 -140,1 -154,9 -282,7 95,7 -138,7 -108,2 -131,6
Liiketulos 176,1 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
 Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja -17,3 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
 Tuloverot -32,6 -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1
                 
                 
Jakaantuminen:                
Emoyhtiön omistajille -50,3 135,7 155,6 766,0 312,2 193,2 159,1 101,5
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,3 0,3 3,3 0,8 1,1 0,8 0,6
  -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma Uudelleenluokiteltu

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
                 
Liikevaihto 2 739,3 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9
 Liiketoiminnan muut tuotot 41,7 57,1 57,0 159,1 54,3 38,6 31,9 34,3
 Materiaalit ja palvelut -1 750,3 -1 757,2 -1 668,2 -6 391,4 -1 747,8 -1 574,2 -1 641,3 -1 428,1
 Toimituskulut ja komissiot -255,8 -262,5 -257,1 -1 010,1 -253,7 -267,3 -263,9 -225,2
 Henkilöstökulut -352,3 -370,5 -343,2 -1 375,3 -374,8 -309,7 -361,8 -329,0
 Liiketoiminnan muut kulut -118,0 -165,6 -143,3 -482,2 -102,1 -119,8 -148,2 -112,0
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta* 12,4 2,2 13,5 71,9 29,0 18,8 9,2 14,9
 Poistot ja arvonalentumiset -138,4 -140,1 -154,9 -282,7 95,7 -138,7 -108,2 -131,6
Liiketulos* 178,6 180,5 230,7 986,2 385,8 271,3 209,9 119,2
 Nettorahoituserät -193,4 -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja* -14,8 145,9 179,5 885,3 364,1 220,2 187,3 113,7
 Tuloverot* -35,1 -9,9 -23,6 -116,0 -51,1 -25,9 -27,4 -11,6
Tilikauden tulos -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1
                 
                 
Jakaantuminen:                
Emoyhtiön omistajille -50,3 135,7 155,6 766,0 312,2 193,2 159,1 101,5
Määräysvallattomille omistajille 0,4 0,3 0,3 3,3 0,8 1,1 0,8 0,6
  -49,9 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

 

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma Muutos

 

Milj. EUR 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
                 
Liikevaihto - - - - - - - -
 Liiketoiminnan muut tuotot - - - - - - - -
 Materiaalit ja palvelut - - - - - - - -
 Toimituskulut ja komissiot - - - - - - - -
 Henkilöstökulut - - - - - - - -
 Liiketoiminnan muut kulut - - - - - - - -
 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta* 2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
 Poistot ja arvonalentumiset - - - - - - - -
Liiketulos 2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
 Nettorahoituserät - - - - - - - -
Tulos ennen veroja 2,5 -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
 Tuloverot* -2,5 4,2 6,5 40,6 25,1 5,6 5,7 4,2
Tilikauden tulos - - - - - - - -
                 
                 
Jakaantuminen:                
Emoyhtiön omistajille - - - - - - - -
Määräysvallattomille omistajille - - - - - - - -
  - - - - - - - -


Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE – kuten julkaistu vuoden 2011 kolmannen neljänneksen tuloksessa

 

% 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 9,3 10,4 11,4 9,2 7,9 12,4 10,5 6,0


ROCE – Uudelleenluokiteltu

 

% 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Operatiivinen ROCE 10,3 10,9 11,9 9,7 8,4 12,8 11,0 6,7


ROCE – Muutos

 

% 7–9/11 4–6/11 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Operatiivinen ROCE 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,7


Lisätietoja:
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa