Stora Enso myy Grycksbon tehtaan ja Linghedin sahan

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.3.2006 klo 9.00

Stora Enso myy Grycksbon tehtaan ja Linghedin sahan

Stora Enso myy Grycksbon hienopaperitehtaan ja Linghedin sahan. Myynti 
liittyy Stora Enson kannattavuuden arvioimisohjelmaan (Asset 
Performance Review, APR), jonka tavoitteena on yhtiön Euroopan 
toimintojen kilpailukyvyn turvaaminen. Ohjelman osana myydään yhteensä 
kuusi tuotantoyksikköä, jotka on valittu tuotto-odotusten, strategisen 
sopivuuden ja realisointiarvon perusteella. 

Grycksbon tehdas
Stora Enso myy ruotsalaisen Grycksbon tehtaansa Tukholmassa toimivalle 
yksityiselle sijoitusyhtiölle Accent Equitylle. Kauppa on tarkoitus 
saattaa päätökseen maaliskuun 2006 loppuun mennessä. Osakkeista 
saatava myyntihinta on 350 milj. Ruotsin kruunua (37 milj. euroa) ja 
Stora Enson korollinen nettovelka pienenee samalla summalla. Stora 
Enso kirjaa kaupasta syntyvän noin 20 milj. euron myyntitappion 
ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. 

Grycksbon tehtaan myynti vähentää Stora Enson liikevaihtoa noin 140 
milj. euroa ja käyttöpääomaa noin 6 milj. euroa. Myynnillä ei ole 
vaikutusta liikevoittoon.

Stora Enso keskittää päällystettyjen hienopaperien valmistuksen 
monikerrospäällysteisiin graafisiin papereihin. Strategiansa 
mukaisesti Stora Enso lopettaa mattapäällysteisen  hienopaperin 
valmistuksen, jota Grycksbo jatkaa uuden omistajan hallinnassa. 

Stora Enso tukee Grycksbon tehdasta sovitun siirtymäkauden aikana 
tarjoamalla mm. kuituhuoltoon, kuljetuksiin ja myyntiin liittyviä 
palveluja. 

Grycksbon tehdas on integroimaton yksikkö, joka valmistaa 
konepäällystettyä hienopaperia Taalainmaalla Keski-Ruotsissa. Tehtaan 
vuosikapasiteetti on 250 000 tonnia ja sen palveluksessa on noin 500 
henkilöä. 

Accent Equity Partners kuuluu Pohjoismaiden johtaviin, pieniin ja 
keskisuuriin yritysostoihin ja niiden myöhemmän vaiheen laajennuksiin 
erikoistuneisiin sijoitusyhtiöihin.

Linghedin saha
Stora Enso myy ruotsalaisen Linghedin sahansa ruotsalaiselle Dalarna 
Lumber AB:lle. Myyntihinta on 10 milj. Ruotsin kruunua (1,1 milj. 
euroa). Linghedin sahan myynti vähentää Stora Enson liikevaihtoa noin 
7 milj. euroa ja käyttöpääomaa noin 1 milj. euroa. Myynnillä ei ole 
vaikutusta konsernin voittoon.

Kauppa kattaa rakennukset, varaston ja tuotantokoneiston ja astuu 
voimaan välittömästi. Linghedin 28:lla työntekijällä on mahdollisuus 
jatkaa uuden omistajan palveluksessa vanhoina työntekijöinä. Linghedin 
sahan tuotanto oli 35 000 m³ vuonna 2005.
 
Lisätiedot:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Magnus Diesen, johtaja, konsernistrategia, puh. +44 20 7016 3117
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

www.storaenso.com
www.accentequity.se

Grycksbon tehdasta ja kannattavuuden parantamisohjelmaa koskevat 
aiemmat tiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press
-	23.8.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä  Grycksbon 
tehdas 
-	27.10.2005: Stora Ensolta kaksi kannattavuuden 
parantamisohjelmaa


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa