Stora Enso myy Kotkan tehtaat OpenGate Capitalille

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.4.2010 klo 8.58                 
Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Kotkan tehtaiden ja Malesian     
laminaattipaperiliiketoiminnan myymisestä yksityiselle pääomasijoittajalle,   
OpenGate Capitalille. Kauppa on osa 19. elokuuta 2009 julkistettua       
liiketoimintojen tehostamissuunnitelmaa. Kauppahinta sisältää jaettavan voiton, 
ja se on korkeintaan 24 miljoonaa euroa. Stora Enso kirjaa kaupasta syntyvän 23 
miljoonan euron käyttöpääomaan ja aineettomiin hyödykkeisiin liittyvän     
arvonalennuksen ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Kauppa on tarkoitus  
saada päätökseen vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen aikana.>         

Kauppa sisältää koko Stora Enson Kotkan tehtaiden liiketoiminnan:        
laminaattipaperi-, erikoispäällystetty aikakauslehtipaperi- ja sahaliiketoiminta
sekä Malesian laminaattipaperiliiketoiminta. Tainionkosken paperikone 7 säilyy 
Stora Enson omistuksessa kaupan jälkeenkin, mutta liiketoiminnasta tehdään   
leasingsopimus uuden omistajan kanssa. Kauppaan sisältyvät myös Kotkan     
tehdasalue rakennuksineen.                           

Kotkan tehtaiden myynnin arvioidaan pienentävän Stora Enson vuosittaista    
liikevaihtoa 203 miljoonalla eurolla, parantavan vuosittaista liikevoittoa 11  
miljoonalla eurolla ja vähentävän käyttöpääomaa 24 miljoonalla eurolla. Arviot 
perustuvat vuoden 2009 lukuihin. Yllä mainittu liikevoiton 11 miljoonan euron  
parannus sisältyy 19. elokuuta 2009 esitettyyn, suunniteltuihin sulkemisiin,  
myynteihin ja tuotevaihtoihin perustuvaan arvioon 140−160 miljoonan euron    
kannattavuuden parantumisesta.                         

Stora Enson vuosittainen kapasiteetti vähenee päällystetyssä          
aikakauslehtipaperissa (MFC) 180 000 tonnilla, laminaattipaperissa 200 000   
tonnilla, Imprex-tuotteissa 40 000 tonnilla ja sahatavarassa 230 000      
kuutiometrillä. Kotkan tehtaiden kaikki 570 työntekijää, joista 480 työskentelee
Kotkassa, 50 Tainionkoskella ja 40 Malesiassa, siirtyvät uuden omistajan    
palvelukseen. Stora Enso ja OpenGate Capital tulevat tekemään osana kauppaa   
sopimuksen puunhankinnasta.                           

OpenGate Capital                                
OpenGate Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka hankkii        
enemmistöosuuksia vakaapohjaisista yrityksistä, joilla se katsoo olevan hyvät  
edellytykset kasvaa ja kehittyä. Vuonna 2005 perustetulla OpenGate Capitalilla 
on maailmanlaajuinen edustus sekä pääkonttorit Los Angelesissa ja Pariisissa.  
OpenGatella on palveluksessaan kokenut tiimi yritysjärjestely- ja        
liiketoiminta-ammattilaisia, jotka ostavat, johtavat ja rakentavat menestyviä  
yrityksiä. OpenGaten yhteistyökumppanit ovat toteuttaneet maailmanlaajuisesti  
yli 100 yritysjärjestelyä, kuten myyntejä, hankintoja, konsolidaatioita ja muita
erikoistilannesijoituksia laaja-alaisesti eri maissa ja teollisuudenaloilla.  


Lisätietoja:                                  

Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Veli-Jussi Potka, johtaja, Pakkaukset-liiketoiminta-alue, p. 02046 21486    
Päivi Kauhanen, Suomen viestinnän johtaja, p. 02046 21380            
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          


Lehdistötilaisuus KOTKASSA                           
Aika:	tänään klo 11.30                             
Paikka:	Stora Enso Kotkan tehtaat, Jugendtalo                  
Osoite:	Gutzeitintie 1, Kotka                          
Isännät:	Veli-Jussi Potka, johtaja, Pakkaukset-liiketoiminta-alue        
Tuija Suur-Hamari, paikallisjohtaja                       


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa