Stora Enso myy Wolfsheckin tehtaan ARQUESille

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 28.8.2006 klo 15.30

Stora Enso myy Wolfsheckin tehtaan ARQUESille

Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Wolfsheckin tehtaan 
myynnistä saksalaisen sijoitusyhtiö ARQUES Industries AG:n 
sveitsiläiselle tytäryhtiölle Rohner AG:lle. Kyseessä on 
liiketoiminnan myynti ja kauppahinta on yksi euro. Yhtiö kirjaa 
yhteensä noin -47 milj. euron arvonalennuksen ja 
uudelleenjärjestelyvarauksen kolmannen vuosineljänneksen 
tulokseen kertaluonteisina erinä. Myynnillä ei ole merkittävää 
kassavaikutusta. 194 henkilöä siirtyy uuden omistajan 
palvelukseen.

Wolfsheckin tehtaan myynti vähentää Stora Enson 
painopaperitulosryhmän liikevaihtoa noin 65 milj. euroa ja 
käyttöpääomaa noin 8 milj. euroa. Myynnillä on positiivinen 
vaikutus yhtiön tulevaan liikevoittoon.

Wolfsheckin tehtaan myynti on osa Stora Enson tuotantoyksiköiden 
kannattavuuden arvioimisohjelmaa (Asset Performance Review, 
APR), jonka tavoitteena on yhtiön Euroopan toimintojen 
kilpailukyvyn turvaaminen. 

Wolfsheckin tehdas kuuluu Stora Enson painopaperitulosryhmään. 
Tehtaan kahden paperikoneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 
yhteensä noin 155 000 tonnia. Toinen koneista tuottaa tapetin 
pohjapaperia 65 000 tonnia vuodessa. Toinen kone valmistaa 
päällystämättöntä aikakauslehtipaperia (SC), mutta siirtyy 
vähitellen valmistamaan erikoispaperilaatuja.

ARQUES Industries on erikoistunut siirtymävaiheessa olevien 
yritysten ostamiseen ja uudelleenjärjestämiseen. Oman 
henkilöstön ja omien resurssien avulla hankituista yrityksistä 
kehitetään kilpailukykyisiä ja tuottavia yhtiöitä.

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 040 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors  

STORA ENSO OYJ


p.p.		Jussi Siitonen		Leena Bergqvist

Tilaa