Stora Enso odottaa vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tuloksensa olevan selkeästi vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulosta heikompi

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2009 klo 9.00                 

Stora Enso odottaa selkeästi heikompaa tulosta ilman kertaluonteisia eriä ja  
käyvän arvon muutoksia vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle vuoden 2008   
viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtuu asiakkaiden varastojen     
tyhjentämisistä sekä kysynnän heikkoudesta, erityisesti puutuotteissa ja    
hienopaperissa. Stora Enson liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän  
arvon muutoksia oli 28,4 milj. euroa vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä.  

Stora Enso on edelleen sitoutunut turvaamaan rahavirran suurten         
tuotannonrajoitusten, tiukan käyttöpääoman hallinnan ja muiden keinojen avulla, 
huolimatta tuotannonrajoitusten negatiivisesta vaikutuksesta tulokseen.     
Tuotannonrajoitusten arvioidaan olevan vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 
noin 20 % paperin ja kartongin kapasiteetista. Stora Enso on myös päättänyt   
supistaa vuoden 2009 investointeja aikaisemmin ilmoitetusta 500 milj. eurosta  
400 milj. euroon.                                

Stora Enso on lisäksi yhdessä yhteisyrityskumppaninsa Aracruzin kanssa päättänyt
siirtää Veracel II hanketta ainakin vuodella sekä leikata vastaavasti vuoden  
2009 yhteisyrityksen investointeja maanostoihin, puuviljelmiin ja        
kannattavuustutkimukseen tämänhetkisten ja lyhyen aikavälin markkinanäkymien  
takia.                                     

Julkaistessaan koko vuoden 2008 tuloksensa, Stora Enso sanoi, että       
toimintaympäristö ainakin vuoden 2009 alussa on yhtä haastava kuin vuoden 2008 
lopussa. Euroopassa konsernin kaikkien tuotteiden kysynnän ennustetaan pysyvän 
heikkona ja selkeästi huonompana kuin vuotta aiemmin ainakin vuoden 2009    
ensimmäisen puoliskon ajan talouden taantuman vuoksi.              

Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7121 0910       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      


STORA ENSO OYJ                                 p.p.	Leena Bergqvist	Jukka Marttila

Tilaa