Stora Enso on hankkinut omistukseensa Puolan valtion osakkeet Stora Enso Polandista

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 14.8.2007 klo 09.00 GMT
Stora Enso on tänään hankkinut 28 % Stora Enso Polandin (entinen
Intercell S.A.) osakkeista Puolan valtiolta 64 milj. eurolla. Tämän
hankinnan jälkeen Stora Enso omistaa 95 % yhtiön osakkeista. Puolan
valtion omistamat jäljelle jääneet osakkeet jaetaan nykyisille ja
eläkkeelle jääneille Stora Enso Polandin työntekijöille. Stora Enso
aikoo ostaa nämä jäljellä olevat osakkeet niin pian kuin mahdollista.
Kokonaishankintahinta, johon sisältyy vuonna 2004 ostettu
alkuperäinen 66 prosentin osuus osakkeista sekä tänään hankittu
osuus, on 194 milj. euroa. Koko Stora Enso Polandin hankinnan velaton
markkina-arvo on noin 149 milj. euroa. Stora Enso Polandin
liikevaihto vuonna 2006 oli 194 milj. euroa."Aaltopahvipakkausten kysyntä kasvaa nopeasti Keski- ja
Itä-Euroopassa johtuen terveestä talouskasvusta ja
teollisuusinvestoinneista. Harkitsemme parhaillaan
aaltopahvipakkausliiketoimintamme laajentamista edelleen Puolassa
vahvistaakseemme Stora Enson asemaa johtavana tavarantoimittajana
Puolan nopeasti kasvavilla markkinoilla", sanoo Veli-Jussi Potka,
Stora Enson teollisuuspakkauskartonkien johtaja.

Osana meneillään olevaa kartoitusta tutkitaan aaltopahvin saatavuuden
turvaamista Stora Enson aaltopahvipakkaustehtailla rakentamalla
mahdollisesti uusi aaltopahvikone. Yksi mahdollinen paikka uudelle
koneelle olisi Stora Enson Ostrolekan tehdasalue, jolla on edullinen
sijainti ja jossa on saatavilla kierrätettyä raaka-ainetta, jota voi
toimittaa Stora Enso Recycling Puolassa. Tutkimusten odotetaan
valmistuvan vuoden 2007 loppuun mennessä.

Lisätietoja:
Veli-Jussi Potka, johtaja, teollisuuspakkaukset, puh. +358 2046 21486
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 +44
7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659


Stora Enson teollisuuspakkauset liiketoiminta-alue on osa Stora Enson
pakkauskartonkidivisioonaa. Teollisuuspakkaukset liiketoiminta-alue
valmistaa aaltopahvipakkauksia, aaltopahvia, hylsyjä, hylsykartonkia,
laminaattipaperia sekä säkki- ja voimapaperia.


Stora Enso Poland, joka kuuluu Stora Enson teollisuuspakkaukset
liiketoiminta-alueeseen, toimii paperi- ja
pakkausliiketoiminta-alueilla Puolassa. Stora Enson Ostrolekan
tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 260 000 tonnia
aaltopahvia, säkki- ja voimapaperia ja toispuolisesti konekillotettua
paperia. Stora Enson tehtaat sijaisevat Lodzissa, Ostrolekassa ja
Mosinassa, ja yhtiön vuosittainen aaltopahvipakkausten
tuotantokapasiteetti on 380 milj. neliömetriä. Stora Enso Recycling
kerää 240 000 tonnia kuitupohjaista materiaalia vuosittain.
Stora Enso Polandilla on 1 800 työntekijää.

Aiemmat Stora Enson Puolaa ja aaltopahviliiketoimintoja koskevat
lehdistötiedotteet osoitteessa www.storaenso.com/press

-     29.10.04: Stora Enso ostaa enemmistön puolalaisesta
Intercell-yhtiöstä
-     07.03.07: Stora Enso laajentaa aaltopahviliiketoimintaansa
Itä-Euroopassa ja Venäjällä

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ


p.p.    Jukka Marttila        Leena Bergqvist

Tilaa