Stora Enso on nimittänyt Hannu Ryöppösen uudeksi talousjohtajaksi

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 24.5.2005 klo 9.00

Stora Enso on nimittänyt Hannu Ryöppösen uudeksi 
talousjohtajaksi

Stora Enson uudeksi talousjohtajaksi on nimitetty ekonomi Hannu 
Ryöppönen 1.9.2005 alkaen. Hän vastaa myös yhtiön rahoituksesta, 
taloushallinnosta, lakiasioista ja sijoittajasuhteista. Hannu 
Ryöppösen toimipaikka sijaitsee Stora Enson kansainvälisessä 
toimistossa Lontoossa.  

Hannu Ryöppönen on syntynyt vuonna 1952 ja hän omaa laajan 
kansainvälisen kokemuksen taloushallinnosta ja rahoituksesta. 
Hän on toiminut hollantilaisen Ahold-yhtiön talousjohtajana 
vuodesta 2003.  

Hannu Ryöppönen työskenteli aiemmin neljän vuoden ajan Industri 
Kapital Groupin talousjohtajana Lontoossa ja Ikanon 
varainhallinnossa Luxemburgissa. Ennen tätä hän oli 13 vuotta 
(1985-98) rahoitusjohtajana IKEA:ssa Tanskassa. Hän on myös 
työskennellyt Alfa-Lavalissa (1981-85) Pohjois-Amerikassa ja 
Ruotsissa. Hannu Ryöppönen aloitti kansainvälisen uransa 1977 
Chemical Bankissa Lontoossa ja New Yorkissa.

Muutoksia Stora Enson konsernihallinto-ohjeeseen

Stora Enson hallitus on tarkistanut Stora Enson 
konsernihallinto-ohjeen vastaamaan 1.5.2005 lähtien voimassa 
ollutta uutta organisaatiorakennetta. Tarkistuksessa on myös 
huomioitu varatoimitusjohtaja Björn Hägglundin eläkkeelle 
jääminen 1.6.2005. 

Varatoimitusjohtajan toimi poistuu 1.6.2005 lähtien. 
Talousjohtaja (CFO) toimii tarvittaessa toimitusjohtajan 
sijaisena.

Esko Mäkeläinen, nykyinen talousjohtaja, toimii toimitusjohtajan 
sijaisena 1.6. - 31.8.2005. Hannu Ryöppösestä tulee 
toimitusjohtajan sijainen 1.9.2005. Esko Mäkeläinen jää 
eläkkeelle vuoden 2005 lopussa. 

Konsernihallinto-ohjeeseen on tehty myös seuraavat muutokset:

Tällä hetkellä hallituksessa on kymmenen jäsentä (aiemmin 11). 
Yhdeksän jäsentä on riippumattomia ja yksi kuuluu yhtiön johtoon 
(toimitusjohtaja). 

Yhtiökokouksen 22.3.2005 päätöksen mukaan osakkeenomistajat 
nimeävät nimityskomitean, jonka aiemmin nimitti hallitus.  
Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja, 
hallituksen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä, jotka 
kaksi 1. lokakuuta päivätyn osakasluettelon mukaisesti suurinta 
osakkeenomistajaa nimittävät (kumpikin yhden).  

”Yhtiökokouksen päätöksen ja uuden organisaation mukaan 
tarkistettu konsernihallinto-ohjeemme luo paremman ja 
tehokkaamman johtamisrakenteen. Se myös takaa parhaan 
mahdollisen läpinäkyvyyden ja vastuunalaisuuden 
työskentelytapoihimme,” kommentoi Jukka Härmälä, Stora Enson 
toimitusjohtaja. 


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +44 20 7016 3111
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto, lakiasiat ja 
sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3115
Jyrki Kurkinen, lakiasiainjohtaja, puh. +358 2046 21217
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. +358 40 763 8767


LIITTEET	 Hannu Ryöppösen ansioluettelo


Hannu Ryöppösen valokuva on saatavilla osoitteessa 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20050524
Kopioi linkki Internet-selaimeen

Stora Enson konsernihallinto-ohjetta koskevat aikaisemmat 
tiedotteet osoitteessa
www.storaenso.com/press
-	22.3.2005: Stora Enson yhtiökokous ja hallituksen päätökset
-	31.3.2005: Stora Enson organisaatiomuutos

Tarkastettu konsernihallinto-ohje on luettavissa Stora Enson 
Internet-sivuilla www.storaenso.com www.storaenso.com 
www.storaenso.com/investors C U R R I C U L U M   V I T A E

Hannu Ryöppönen


SYNTYNYT:	25.3.1952, Suomi

PERHE: 		Naimisissa, neljä lasta
	
KOULUTUS:	Ekonomi (1976)
		Svenska Handelshögskolan, Helsinki

KIELITAITO:	Suullinen ja kirjallinen ruotsi, englanti ja 	
		suomi
		Välttävä saksa


TYÖKOKEMUS

2003 –		Ahold, Amsterdam
		talousjohtaja

1999 – 2003	Industri Kapital Group, Lontoo
		talousjohtaja

1998 – 1999	Ikano Asset Management, Luxemburg
		varatoimitusjohtaja

1985 – 1998	IKEA International A/S, Tanska
		Johtaja (raportoi toimitusjohtajalle)

1984 – 1985	Alfa-Laval Contracting AB, Tukholma 		
		(ruotsalainen tytäryhtiö)
		Rahoitus- ja hallintopäällikkö

1981 – 1984	Alfa-Laval, Inc., New Jersey
		USA-toimintojen rahoituspäällikkö

1977 – 1981	Chemical Bank, New York
			


STORA ENSO OYJ
p.p.   Jussi Siitonen     Jukka Marttila

Tilaa