Stora Enso organisoi päätuotealueitaan u

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 20.3.2003 klo 16.15

Stora Enso organisoi päätuotealueitaan uudelleen

Stora Enso muuttaa organisaatiorakennettaan vastaamaan paremmin 
konsernin strategista periaatetta, jonka mukaan Stora Enso 
toimii ja sitä johdetaan yhtenä teollisuuskonsernina. 
Uusi rakenne muodostuu Stora Enson päätuotealueista, jotka ovat 
paperit, pakkauskartongit sekä puutuotteet ja kuituhuolto.

Nykyinen organisaatio on toiminut hyvin Stora Enson integraation 
aikana, minkä vuoksi perusrakenne säilyy. Uudelleenjärjestely 
parantaa kolmen päätuotealueen yksiköiden välistä koordinointia 
ja yhteistyötä sekä lisää panostusta Stora Enson kasvualueille 
Pohjois-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä 
Latinalaisessa Amerikassa. 

Paperit
Stora Enson nykyiset paperitulosryhmät muodostavat uuden 
paperituotealueen, joka koostuu painopapereiden, hienopaperin, 
Pohjois-Amerikan ja tukkuritoiminnan tulosryhmistä.

Nykyiset sanoma- ja aikakauslehtipaperitulosryhmät yhdistetään 
uudeksi painopapereiden tulosryhmäksi. Tällä hetkellä 
pakkauskartonkien tulosryhmään kuuluva erikoispaperit muodostaa 
uuden hienopaperitulosryhmään kuuluvan liiketoiminta-alueen.
 
Tavoitteena on parantaa paperin tuotantoon liittyvien 
liiketoimintojen välistä strategiaa, myyntiä ja markkinointia 
sekä tuotantoa koskevaa yhteistyötä. Asiakassuhteiden 
hallinnointi paranee ja työtavat yhtenäistyvät. Fuusioiden, 
yritysostojen sekä investointien tekeminen helpottuu ja 
kapasiteetin hallinta on tehokkaampaa. Synergioita saavutetaan, 
koska parhaimpien toimintamallien jakaminen helpottuu. 

Paperituotealuetta johtaa Kai Korhonen, joka tällä hetkellä on 
Pohjois-Amerikan liiketoiminnoista vastaava johtaja. 

Paperituotealueen tulosryhmien johtajat: 

- Painopaperit, Bernd Rettig,tällä hetkellä aikakauslehtipaperista 
  vastaava johtaja
- Hienopaperi, Jussi Huttunen, joka jatkaa tulosryhmän 
  johtajana 
- Pohjois-Amerikka, Lars Bengtsson, tällä hetkellä 
  sanomalehtipaperista vastaava johtaja 
- Tukkuritoiminta, Sven Rosman, joka jatkaa tulosryhmän 
  johtajana 

Pakkauskartongit
Pakkaustuotealue koostuu kuluttajapakkauskartongeista, 
aaltopahvipakkauksista, teollisuuspapereista sekä hylsyistä ja 
hylsykartongeista. Pekka Laaksonen jatkaa tuotealueen johtajana. 
Kuluttajapakkauskartongeista vastaava johtaja Niilo Pöyhönen 
nimitetään Stora Enson johtajiston jäseneksi.

Paperi- ja pakkaustuotealueiden johtajat raportoivat 
toimitusjohtajalle.

Puutuotteet ja kuituhuolto
Puutuotteet, sellun osaamiskeskus ja metsä muodostavat uuden 
puutuotteet ja kuituhuolto -tuotealueen, jota johtaa puutuotteista 
tällä hetkellä vastaava johtaja Arno Pelkonen. Tavoitteena on 
parantaa sahaus- ja selluntuotannon sekä puunhankinnan välistä 
koordinointia, minkä tuloksena on parempi puunhankinnan integraatio 
ja maailmanlaajuisen puunsaannin optimointi. Tuotealueesta vastaava 
johtaja raportoi varatoimitusjohtajalle.

Muut muutokset
Uusi Latinalaisen Amerikan tulosryhmä perustetaan paikallisten 
projektien hallinnoimiseksi ja myyntiyhtiöiden toiminnan 
koordinoimiseksi. Tulosryhmää johtaa tällä hetkellä 
markkinapalveluista ja informaatioteknologiasta vastaava 
johtaja Nils Grafström, joka raportoi varatoimitusjohtajalle. 

Markkinapalveluista tulee erillinen esikuntatoiminto, joka 
koostuu myyntiverkostosta sekä kuljetuksesta ja jakelusta. 
Toimintoa johtaa Petri Wager, joka raportoi toimitusjohtajalle. 
Informaatioteknologia toimii varatoimitusjohtajan alaisuudessa. 

Vastuu energiaosastosta siirtyy varatoimitusjohtajalle. 

Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 1.5.2003. Yllämainittujen 
organisaatiomuutosten vuoksi yhtiön taloudellinen raportointi 
muuttuu jonkin verran. Tämä ei kuitenkaan vaikuta 29.4.2003 
julkaistavaan vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen tulokseen, 
joka raportoidaan kuten ennenkin.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, 
puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 77 7578 8659

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin 
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa 
http://www.storaenso.com/images 
Suora linkki valikoituihin valokuviin: 
http://www.storaenso.com/pressimage.asp?ID=030320

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Pauli Mäkimaa
	
	

Tilaa