Stora Enso organisoi toimintojaan uudelleen

STORA ENSO OYJ Tiedote 2.2.2006 klo 9.00

Stora Enso organisoi toimintojaan uudelleen

Stora Enson organisaatiota on tarkastettu Yngve Staden, 
konsernin tukitoiminnoista vastaavan johtajan ja nykyisen 
Ruotsin maajohtajan eläkkeelle jäämisen ja Arno Pelkosen, 
strategiasta ja kasvavista markkinoista vastaavan johtajan 
irtisanoutumisen takia. 

Seuraavat muutokset astuivat voimaan 1.2.2006. 

Talous ja strategia
Strategia, yritysostot, liiketoimintaa palveleva tiedonhankinta 
ja -hallinta (Business Intelligence), investoinnit ja 
liiketoiminta-asiat (Corporate Affairs) yhdistyvät rahoituksen, 
talouden, lakiasioiden ja sijoittajasuhteiden kanssa. Uuden 
esikuntatoimen nimeksi tulee talous ja rahoitus ja sitä johtaa 
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja (CFO).

Latinalaisen Amerikan toiminnot
Latinalaisen Amerikan tulosryhmää johtaa Nils Grafström ja hän 
raportoi toimitusjohtaja Jukka Härmälälle. 

Seuraavat muutokset astuvat voimaan 1.4.2006. 

Konserniteknologia ja Aasian ja Tyynenmeren toiminnot
Uuteen esikuntatoimintoon, konserniteknologia ja Aasian ja 
Tyynenmeren toiminnot, kuuluvat energiapalvelut, konsernin 
tutkimus ja kehitys, sellun osaamiskeskus sekä Aasian ja 
Tyynenmeren ja Venäjän toiminnot. Toimintoa johtaa Markku 
Pentikäinen, nykyinen Aasian ja Tyynenmeren liiketoiminnoista 
vastaava johtaja, ja hän raportoi toimitusjohtaja Jukka 
Härmälälle.

Konsernipalvelut
Konsernipalveluihin kuuluvat informaatioteknologia, henkilöstö, 
laatujohtaminen ja hankinta. Toimintoa johtaa Christer Ågren, 
nykyään informaatioteknologiasta, henkilöstöstä ja 
laatujohtamisesta vastaava johtaja. Kuten aikaisemmin on 
ilmoitettu, Christer Ågren toimii myös Ruotsin maajohtajana 
1.4.2006 alkaen.

Puutuotteet ja kuituhuolto
Ympäristöpalvelut raportoivat Elisabet Salander Björklundille, 
puutuotteet ja kuituhuolto -tulosryhmän johtajalle.

Lisätietoja:
Christer Ågren, johtaja, informaatioteknologia, henkilöstö ja 
laatujohtaminen +44 7909 686868
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Elisabet Salander Björklund, johtaja, Stora Enson puutuotteet ja 
kuituhuolto, puh. +46 1046 82751
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 20 7016 3140
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 
7775 788 659www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Kopioi selaimeesi linkki päivitettyyn organisaatiokaavion: 
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-6508-14316-,00.html


STORA ENSO OYJp.p	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa