Stora Enso ostaa jäljellä olevan vähemmistöosuuden Sylvesteristä

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 16.3.2005 klo 9.15

Stora Enso ostaa jäljellä olevan vähemmistöosuuden Sylvesteristä

Stora Enso Timber on ostanut jäljellä olevan 34 prosentin 
vähemmistöosuuden virolaisesta Stora Enso Timber AS -yhtiöstä, 
joka oli ennen nimeltään AS Sylvester. Kauppa on alkuperäisen 
ostosopimuksen mukainen ja Stora Enso saa sadan prosentin 
omistusosuuden yhtiöstä. Kauppahinta on noin 42 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2003 Stora Enso Timber osti 66 prosenttia 
Sylvesterin sahaustoiminnosta, josta muodostettiin myöhemmin 
Stora Enso Timberin Baltian tuotantoryhmä. Stora Enso Timber 
osti samalla Sylvesterin puunhankintatoiminnot. 
Kokonaiskauppahinta oli 121,7 miljoonaa euroa.

Stora Enso Timber omistaa Virossa neljä sahaa ja yhden 
komponenttitehtaan, sekä yhden sahan Latviassa ja yhden 
Liettuassa.  Baltian toimintojen vuotuinen kapasiteetti on 1,4 
miljoonaa kuutiometriä sahattuja puutuotteita, josta 0,5 
miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Viimeisimpiä 
investointikohteita ovat mm. liimapalkkitehdas Imaveressä sekä 
höyläämö Paikusessa. Molemmat sahat ovat Virossa ja uudet 
investoinnit otetaan käyttöön kesän 2005 aikana.


Lisätietoja:
Peter Kickinger, johtaja, Stora Enso Timber, puh. +358 2046 
21806
Seppo Vainio, johtaja, Baltian tuotantoryhmä, Stora Enso Timber, 
puh. +358 400 701 504
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 
659

www.storaenso.com


Aiemmat Sylvester-kauppaa koskevat lehdistötiedotteet osoitteessa 
www.storaenso.com/press
- 15.8.2002: Stora Enso Timber pääosakkaaksi virolaiseen sahayhtiöön
- 19.12.2002: Stora Enso Timber allekirjoitti sopimuksen Sylvesterin 
hankinnasta
- 21.2.2003:  Stora Enso sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän 
Sylvester-kaupalle

STORA ENSO OYJ
p.p. Jukka Marttila     Anu Vesmanen

Tilaa