Stora Enso ostaa maata Brasiliasta ja Uruguaysta

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 26.9.2005 klo 14.00

Stora Enso ostaa maata Brasiliasta ja Uruguaysta

Stora Enso on aloittanut maanostot Brasilian eteläosassa (Rio 
Grande do Sulin osavaltiossa) ja Uruguayssa tavoitteenaan 
nopeakasvuisten puuviljelmien perustaminen. Stora Enso aikoo 
istuttaa alueille eukalyptuspuita ja mäntyjä ensi vuodesta 
alkaen. Puuviljelmät toimivat tulevaisuudessa kilpailukykyisenä 
kuitulähteenä Stora Enson sellun- ja paperintuotannolle näissä 
maissa.

Stora Enso aikoo perustaa noin 100 000 hehtaaria puuviljelmiä 
sekä Brasiliassa että Uruguayssa. Tähän sisältyy jo olemassa 
olevien puuviljelmien osto pääasiassa Uruguayssa. Tavoitteena on 
ostaa 50 000 hehtaaria maata molemmista maista jo vuoden 2005 
aikana. Stora Enso arvioi käyttävänsä noin 100 milj. 
Yhdysvaltain dollaria vuoden 2005 aikana maanostoihin sekä 
taimitarhoihin ja infrastruktuuriin tehtäviin 
perusinvestointeihin. Valitut alueet tarjoavat erinomaiset 
olosuhteet puuviljelmille ja alueiden infrastruktuuri on hyvä. 

“Otamme jälleen tärkeän askeleen Latinalaisessa Amerikassa. Nämä 
ostot ovat linjassa Stora Enson kasvavien markkina-alueiden 
strategian kanssa. Tämä on toiseksi suurin investointimme Etelä-
Amerikkaan onnistuneesti päätökseen saatetun Veracelin 
sellutehtaan jälkeen. Brasilian Bahian maakunnassa sijaitseva 
Veracelin sellutehtas on yhteisyritys johtavan paikallisen 
sellunvalmistajan, Aracruz Celulose S.A:n kanssa”, kommentoi 
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä lehdistötilaisuudessa 
Porto Alegressa, Rio Grande do Sulin osavaltiossa. 

Maa-alueet ostetaan yksityisiltä maanomistajilta, jotka ovat 
käyttäneet maata pääasiassa laidunmaana sekä osittain 
maanviljelyyn. Puuviljelmiä perustaessaan Stora Enso noudattaa 
laatimiaan kestävän puun- ja kuidunhankinnan periaatteita 
soveltamalla parhaita ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisia 
johtamiskäytäntöjä. Yhtiö odottaa alueelle syntyvän myös 
myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Tärkeä osa 
johtamiskäytäntöjä on saada paikalliset sidosryhmät mukaan 
avoimeen vuoropuheluun yritysvastuutyöstä. Brasilian 
puuviljelmille on tarkoitus saada CERFLOR- ja FSC-
metsäsertifioinnit ja Uruguayssa FSC-sertifiointi. 

“Stora Enso pyrkii kannustamaan paikallisia maanomistajia omien 
puuviljelmien perustamiseen ja näin tarjoamaan mahdollisuuden 
vaihtoehtoiseen maankäytönmuotoon. Arvioimme, että noin 20 % 
tulevaisuuden puuntarpeestamme tulee paikallisilta 
maanomistajilta", kommentoi Nils Grafström, Stora Enson 
Latinalaisen Amerikan liiketoimintojen johtaja. Lisätietoja:
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot 
+55 11 3065 5200
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 
3146 +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 040 763 8767

Stora Enson Etelä-Amerikan toimintoja koskevia aikaisempia 
tiedotteita:
-	15.8.2005: Stora Enson Oulun tehtaille toimitettu ensimmäinen 
erä sellua Veracelista
-	8.5.2003: Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracelin 
sellutehtaan 

CERFLOR = Sistema Brasileiro de Certificacão Florestal. PEFC:n 
hyväksymä Brasilian metsäsertifiointijärjestelmä. PEFC = 
Metsäsertifiointijärjestelmien katto-organisaatio. FSC = Hyvän 
metsänhoidon neuvosto 


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa