Stora Enso Oyj:n osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuosille 2022–2024

Report this content

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2022 klo 9.30

Stora Enson hallitus on päättänyt uudesta kannustinjärjestelmästä vuosille 2022–2024 osana yhtiön pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmaa. Järjestelmän tarkoitus on luoda kannustimia ja yhtenäistää johdon edut osakkeenomistajien etujen ja yhtiön pitkän aikavälin strategian kanssa. Tämä saavutetaan asettamalla mitattavissa olevia ja pitkän aikavälin taloudellisia, strategisia sekä ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä tavoitteita (nk. ESG-tavoitteet).

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu tulosperusteisista osakkeista (tulosperusteinen osakepalkkio-ohjelma), joilla on kolmen vuoden lunastusjakso, ja valikoivasti rajoitetuista osakkeista (rajoitettu osakepalkkio-ohjelma), joilla on kolmen vuoden säilytysaika.

ESG-tavoitteet on lisätty tämän vuoden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, jolla vahvistetaan Stora Enson sitoutumista vastuullisuusagendaan. Tulospohjaisen osakekannustinjärjestelmän ansaintakriteereinä ovat osakekohtainen tulos (EPS) (40 %:n painotuksella), suhteellinen osakkeenomistajien kokonaistuotto (TSR) (40 %:n painotuksella) ja ei-taloudelliset ESG-tavoitteet (20 %:n painotuksella). Ei-taloudelliset ESG-tavoitteet jakautuvat seuraavasti: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen (10 %:n painotuksella) sekä monimuotoisuus ja osallistaminen (10 %:n painotuksella). Osakekohtaisen tuloksen tavoitetasot päätetään ja asetetaan etukäteen kullekin vuoden pituiselle jaksolle. Osakkeenomistajien kokonaistuoton ja ESG-tavoitteiden tavoitetasot asetetaan kolmen vuoden jaksolle. Mahdollinen maksu perustuu yhtiön tulokseen suhteessa tavoitteisiin kolmen vuoden aikana. Osakepalkkiot maksetaan Stora Enson R-osakkeina aina, kun tämä on juridisesti mahdollista.

Pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä kaudelle 2022–2024 koskee enintään 300 työntekijää. Stora Enso -konsernin johtoryhmän jäsenten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä koostuu pelkästään
tulosperusteisista osakkeista.

Kannustinjärjestelmän enimmäisarvoksi on asetettu 20 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 1 058 481 osaketta 9.2.2022 osakekurssilla.

Uusia osakkeita ei lasketa liikkeelle kannustinjärjestelmän toteutuksen yhteydessä, joten sillä ei ole laimentavaa vaikutusta Stora Enson rekisteröityjen osakkeiden määrään. Osakepalkkio riippuu tuloskriteerien saavuttamisen lisäksi työsuhteen jatkumisesta. Kauden 2022–2024 aikana ansaitut osakepalkkiot maksetaan vuonna 2025. Osakkeista vähennetään soveltuvat verot ennen kuin ne toimitetaan työntekijöille.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458


Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin +46 70 210 7691


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden toimittaja osana globaalia biotaloutta. Lisäksi Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Ensossa on noin 22 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi osakkeet on listattu Yhdysvalloissa ADR-muodossa (kaupankäyntitunnus SEOAY). storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458


Sijoittajatiedustelut:
Anna-Lena Åström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puhelin +46 70 210 7691

Tilaa