Stora Enso päättää kesäkuussa 2007 erään

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 22.6.2004 klo 14.00

Stora Enso päättää kesäkuussa 2007 erääntyviä joukkovelkakirjoja 
koskevan vaihtotarjouksensa

Stora Enson 4. kesäkuuta 2004 voimaan astunut tarjous vaihtaa 
yhtiön vuonna 2007 erääntyvä 850 miljoonan euron joukkolaina 
uuteen, juoksuajaltaan 10 vuoden viitelainaan on 
menestyksellisesti hinnoiteltu ja saatettu päätökseen. Markkinat 
ja sijoittajat ottivat tarjouksen myönteisesti vastaan. Asetetut 
tavoitteet – uusi 10 vuoden viitelaina, johon vanhat 
joukkovelkakirjat vaihdetaan, ja mahdollisimman vähäinen määrä 
ylimääräisiä joukkovelkakirjoja – saavutettiin. Lisäksi 
transaktio pidentää Stora Enson lainakannan keskimääräistä 
juoksuaikaa yhdellä vuodella, mikä myös oli tärkeä 
vaihtotarjouksen peruste.

Uusi viitelaina varmistaa yhtiön rahoitusstrategian mukaisesti 
ja yhdessä Stora Enson nykyisten joukkolainojen kanssa sen, että 
yhtiöllä on vastaisuudessakin käytettävissään riittävästi 
likvidejä varoja kilpailukykyiseen hintaan. Vaihtotarjouksen 
herättämä kiinnostus ja saavutettu hinta heijastavat Stora Enson 
asemaa vahvana lainanottajana joukkolainamarkkinoilla.

Nykyisiä joukkovelkakirjoja vaihdettiin 475 375 000 euron 
arvosta, mikä vastaa 55,9 prosenttia liikkeellä olevien 
nykyisten joukkovelkakirjojen kokonaispääomasta. 23. kesäkuuta 
2004 liikkeelle lasketaan vaihtosuhteen 1:1,0888 mukaisesti 
517 555 000 euron arvosta uusia joukkovelkakirjoja. Tarjouksen 
herättämän suuren kiinnostuksen ansiosta vaadittu vaihtomäärä 
saavutettiin kokonaan ilman ylimääräisiä joukkovelkakirjoja.

Kaupanvälittäjinä (Dealer Managers) toimivat J.P. Morgan 
Securities Ltd. ja Merrill Lynch International, sekä näiden 
kanssa yhteistyössä Barclays Capital, BNP Paribas, ING Financial 
Markets ja SEB Merchant Banking. Vaihdosta vastaava 
pankkiiriliike (Exchange Agent) oli JPMorgan Chase Bank.

Hinnat

Vaihtohinta. Vuoden 2007 viitekorko (4.7.2007 erääntyvän BUND 
6 %:n keskimääräinen markkinatuotto – ISIN: DE0001135036) oli 
3,154 % klo 16.00 Suomen aikaa perjantaina 18.6.2004. Kun 
vaihtokurssi on 26 korkopistettä yli vuoden 2007 viitekoron, 
vaihtohinnaksi tulee 108,351 % nykyisten joukkovelkakirjojen 
1 000 euron pääomasta.

Uuden joukkovelkakirjan hinta. 10 vuoden swap-kurssin keskiarvo 
(10 vuoden euroswap-sopimuksista markkinoilla pyydettyjen ja 
tarjottujen kurssien laskennallinen keskiarvo) oli 4,448 % klo 
16.00 Suomen aikaa perjantaina 18.6.2004. Kun uuden 
joukkovelkakirjan kurssi on 74 korkopistettä yli 10 vuoden swap-
kurssin keskiarvon, uusien joukkovelkakirjojen tuotoksi tulee 
5,188 %. Tämä vastaa 5,125 %:n kuponkikorkoa, ja hinnaksi tulee 
99,518 % nykyisten joukkovelkakirjojen 1 000 euron pääomasta.

Vaihtosuhde. Jakamalla vaihtohinta uuden joukkovelkakirjan 
hinnalla saadaan vaihtosuhteeksi 1:1,0888. Näin ollen uusia 
joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeelle 1,0888 kappaletta yhtä 
asianmukaisesti vaihdettavaksi tarjottua nykyistä 
joukkovelkakirjaa kohti. Uusien joukkovelkakirjojen pääomaksi 
tulee siis 517 555 000 euroa.
Lisätietoja:
Hannu Kasurinen, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 7789 940 976
Peter Nordquist, Vice President, rahoitus, puh. +44 20 7016 3266

www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt
		

STORA ENSO OYJ
Jyrki Kurkinen    Ulla Paajanen-Sainio
	

	
	

	
		
	Tilaa