Stora Enso poistaa euromääräiset osakkee

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 9.9.2004 klo 9.00

Stora Enso poistaa euromääräiset osakkeensa Tukholman pörssistä

Helsingin ja Tukholman pörssien kaupankäyntijärjestelmät 
yhdistyvät 27.9.2004. Tukholman pörssin vaatimuksesta Stora Enso 
poistaa euromääräiset Stora Enso EUR A-osakkeet (ISIN 
FI0009005953) ja Stora Enso EUR R-osakkeet (ISIN FI0009005961) 
Tukholman pörssin listalta.    

Muutos koskee vain osakkeenomistajia, jotka omistavat Stora 
Enson EUR A-osakkeita ja/tai R-osakkeita, jotka on ostettu 
Tukholman pörssistä ja joita säilytetään Ruotsin 
arvopaperikeskuksessa (Värdepapperscentralen, VPC) tai 
ruotsalaisella hallintarekisteritilillä. 

27.9.2004 lähtien Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingissä 
euroissa (EUR), Tukholmassa Ruotsin kruunuissa (SEK) ja New 
Yorkissa Yhdysvaltain dollareissa (USD).

Ruotsalaisille osakkeenomistajille, jotka omistavat Stora Enso 
EUR A-osakkeita ja/tai R-osakkeita, tarjotaan alla esitettyjä 
vaihtoehtoja:
1)	Euroina noteerattujen osakkeiden muuntaminen Ruotsin 
kruunuina noteerattaviksi osakkeiksi ilman kustannuksia.
2)	Euroina noteerattujen osakkeiden siirtäminen suomalaiselle 
arvo-osuustilille viimeistään 24.9.2004. Lisätietoja 
mahdollisista siirtokustannuksista saa pankista tai 
hallintarekisteristä. 

Jos osakkeenomistaja ei siirrä osakkeitaan suomalaiselle arvo-
osuustilille, osakkeet muunnetaan automaattisesti 27.9.2004 
noteerattaviksi Ruotsin kruunuissa. Muunnetut osakkeet ovat 
osakkeenomistajan arvo-osuustilillä 30.9.2004. 

Kaupankäynti euromääräisillä osakkeilla päättyy Tukholman 
pörssissä 24.9.2004. 

Lisätietoja:
Johan Feldreich, lakiasiat, puh. +46 23 78 21 32 
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 
+358 2046 21242


STORA ENSO OYJ
Jyrki Kurkinen      Ulla Paajanen-Sainio
	
Tilaa