Stora Enso saattaa päätökseen Summan tehtaiden toimitilojen myynnin

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2009 klo 9.00                 

Stora Enso on saanut päätökseen kaupan, jossa yhtiö myi Summan tehtaan     
rakennukset ja suurimman osan tehdasalueesta Google-yhtiöille 12.2.2009     
julkaistun tiedotteen mukaisesti noin 40 milj. eurolla. Kauppa parantaa yhtiön 
liikevoittoa noin 38 milj. euroa, josta noin 15 milj. euroa on aikaisemmin   
kirjattujen arvonalennusten palautusta. Liikevoiton parannus raportoidaan    
kertaluonteisena eränä vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä.        

Stora Enso ja Google ovat sopineet, että osa tehdasalueesta siirretään Haminan 
kaupungin omistukseen. Aluetta voidaan käyttää yhteen tai useampaan julkiseen  
tarkoitukseen, kuten talouskehityksen tukemiseen, teollisuuspuiston       
laajentamiseen, julkisen puiston tai muun vastaavaan virkistysalueen      
perustamiseen, tai muuhun Haminan parhaaksi katsomaan toimintaan.        

Paperin tuotanto lopetettiin Summan tehtaalla tammikuussa 2008, eikä tuotantoa 
jatketa.                                    

“Tämä kauppa yhdessä sen mahdollisuuden kanssa, että Google muuttaa entisen   
tehtaan teknologiakeskukseksi on tärkeä virstanpylväs Haminalle ja koko     
Kaakkois-Suomelle. Stora Enso toivoo, että Googlen kiinnostus tätä aluetta   
kohtaan rohkaisee myös muita yrityksiä ottamaan huomioon alueen hyvät      
ominaisuudet ja pätevät ihmiset.”                        

“Olemme hyvin ilahtuneita, että löysimme tämän kiinnostavan ratkaisun Summan  
tehtaan tiloille tunnetun, maailmanlaajuisen tietotekniikkayhtiön kanssa.    
Toivomme myös, että Haminan kaupungille siirrettävä osa tehdasalueesta piristää 
Summaa edelleen ja auttaa houkuttelevan tulevaisuuden rakentamisessa. Olemme  
erittäin sitoutuneita löytämään rakentavia ratkaisuja työntekijöillemme ja   
niille tehtaille, joita nämä yhtiömme erittäin tarpeelliset           
kehittämistoimenpiteet koskettavat”, sanoo Stora Enson talousjohtaja Markus   
Rauramo.                                    


Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7121 0910       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      STORA ENSO OYJ                                 

p.p.	Pia Aaltonen-Forsell	Jukka Marttila

Tilaa