Stora Enso sai kilpailuviranomaisten hyv

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 21.2.2003 klo 09.30

Stora Enso sai kilpailuviranomaisten hyväksynnän Sylvester-
kaupalle

Stora Enso Timber ja Viron suurimman puutuote- ja 
puunhankintayhtiön AS Sylvesterin omistajat ovat saaneet 
päätökseen aiemmin ilmoitetun yrityskaupan. Kilpailuviranomaiset 
ovat hyväksyneet Stora Enso Timberin 66 %:n omistusosuuden 
Sylvesterin sahayhtiöistä sekä konsernin virolaisen 
puunhankintayhtiön Stora Enso Metsin 100%:n omistusosuuden 
Sylvesterin puunhankintatoiminnoista Baltian maissa. 
Yrityskauppa vahvistaa Stora Enson asemaa sekä Baltian 
puunhankintamarkkinoilla että koko Euroopan 
sahatavaramarkkinoilla.

AS Sylvester, Stora Enso Timber Oy Ltd:n 66-prosenttisesti 
omistama tytäryhtiö, muuttaa nimensä Stora Enso Timber AS:ksi. 
Yhtiöllä on viisi sahaa sekä komponenttitehdas ja se muodostaa 
uuden Baltian tuotantoryhmän Stora Enso Timberin 
organisaatiossa. Seppo Vainio on nimitetty sekä yhtiön 
toimitusjohtajaksi että uuden Baltian tuotantoryhmän johtajaksi.

Kauppa tarjoaa Stora Ensolle huomattavia puunhankintaan, 
liikkeenjohtoon, hallintoon, markkinointiin, metsänhoitoon ja 
logistiikkaan liittyviä synergiamahdollisuuksia. Se luo perustan 
myös tulevalle kasvulle. Sylvester on jo aloittanut uuden sahan 
rakentamisen Liettuaan. Sahan tuotantokapasiteetiksi tulee 
150 000 kuutiometriä, josta 100 000 kuutiometriä 
jatkojalostetaan. Investoinnin arvo on 20 milj. euroa.

Yhtiöllä on lisäksi meneillään investointiohjelma, joka kattaa 
sen kaikki tuotantoyksiköt kuudella eri paikkakunnalla Virossa 
ja Latviassa. Ohjelma sisältää useita investointeja, joilla 
lisätään tuotteiden arvoa nostamalla tuotantoyksiköiden kuivaus- 
ja jatkojalostuskapasiteettia. Lisäksi sahausprosesseja 
parannetaan tuotantokapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi. 
Investointien kokonaisarvo on 30 milj. euroa. Baltian 
tuotantoyksiköiden kapasiteetti nousee investointien ansiosta 
yli miljoonaan kuutiometriin, josta 150 000 kuutiometriä on 
jatkojalosteita.

"Nyt ostetut sahat täydentävät ja vahvistavat Stora Enso 
Timberin tuotevalikoimaa. Baltian tuotantoyksiköidemme 
kilpailukyky paranee entisestään investointien ansiosta, sillä 
tuotantomäärät nousevat sekä tuotteiden arvo kasvaa, kun 
komponenttien ja muiden jatkojalosteiden tuotantoa lisätään," 
sanoo Stora Enson puutuotteista vastaava johtaja Arno Pelkonen.

Lisätietoja:
Arno Pelkonen, johtaja, Stora Enso, puutuotteet, 
puh. +43 664 312 1849
Seppo Vainio, johtaja, Baltian tuotantoryhmä, 
Stora Enso Timber, puh. 0400 701 504
Håkan Alexandersson, johtaja, Stora Enso Forest Baltia, 
puh. +37 2 6261 370 tai +46 705 951 993
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/timber

Stora Enso Timber on kansainvälinen puutuoteyhtiö, joka tarjoaa 
asiakaslähtöisiä ratkaisuja puuteollisuuden ja kaupan tarpeisiin 
ympäri maailmaa. Yhtiön liikevaihto on 1,2 miljardia euroa ilman 
Baltian tuotantoryhmää ja tuotantokapasiteetti 6,7 miljoonaa 
kuutiometriä sahattuja puutuotteita, joista 2,4 miljoonaa 
kuutiometriä on jatkojalosteita. Yhtiön palveluksessa on 4 600 
henkilöä 23 sahalla ja 18 jatkojalostuslaitoksella Euroopassa.


STORA ENSO OYJp.p.		Pauli Mäkimaa		Jukka Marttila


Tilaa