Stora Enso sai päätökseen yt-neuvottelut Veitsiluodossa

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 17.6.2021 klo 9.30

Stora Enso on saanut päätökseen yt-neuvottelut sellun ja paperin tuotannon lopettamisesta Kemin Veitsiluodossa. Tuotannon on määrä loppua vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Neuvottelujen seurauksena 550 henkilöä irtisanotaan. Noin 28 % irtisanomisista on mahdollista toteuttaa eläkejärjestelyillä.

Stora Enso ilmoitti huhtikuussa 2021 suunnittelevansa sellun ja paperin tuotannon lopettamista Kvarnsvedenissä Ruotsissa ja Veitsiluodossa paperimarkkinan heikkenemisen vuoksi. Veitsiluodon yt-neuvottelujen seurauksena kolme paperikonetta, kemiallisen sellun ja hiokkeen tuotanto sekä arkittamo suljetaan pysyvästi. Veitsiluodon saha jatkaa toimintaansa Wood Products -divisioonassa ja se työllistää noin 50 henkilöä. Sellun ja paperin tuotannon arvioidaan päättyvän vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Kvarnsvedenissä yt-neuvottelut ovat vielä kesken.

Lakkautuspäätöksen myötä Veitsiluodosta poistuu pysyvästi 550 työpaikkaa. Irtisanottavista 440 työskentelee Paper-divisioonassa ja 110 kunnossapitoyhtiö Eforassa. Sulkemisen arvioitiin alun perin vaikuttavan enintään 670 henkilöön. Enintään 21 työntekijää siirtyy Etteplanille Efora Oy:n Veitsiluodon projektointitoiminnon liikkeenluovutuksen myötä 1.8.2021. Pääosa työsuhteista päättyy tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Kemin kaupungin ja muiden sidosryhmien kanssa tukeaksemme työntekijöiden uudelleen työllistämistä ja kouluttamista. Tarjoamme muun muassa uudelleensijoittumispalveluja sekä työllistymis- ja uudelleenkouluttautumisvalmennusta yksilö- ja ryhmätasolla. Lisäksi tarjoamme tukitoimia toiseen toimipaikkaan siirtyville ja taloudellista tukea niille työntekijöille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen. Noin 28 prosenttia irtisanomisista on mahdollista toteuttaa eläkejärjestelyillä.

Stora Enso tutkii parhaillaan, millaista toimintaa Veitsiluodossa voisi tulevaisuudessa olla. Eri vaihtoehtoja ja niiden kannattavuutta tulee selvittämään ulkopuolinen asiantuntija, ja prosessin koordinointiin osallistuvat työ- ja elinkeinoministeriö, Kemin kaupunki ja muita kumppaneita. Veitsiluodon alueen käyttöä tulevaisuudessa tukevat monet seikat, kuten vahva teollinen infrastruktuuri ja syväväylä, yhteys valtakunnalliseen sähköverkkoon, puhtaan veden saatavuus sekä mahdollisuus hyödyntää uusiutuvaa energiaa, laajentaa tiloja ja käyttää jäähdytykseen merivettä.


Stora Enso valmistaa jatkossakin päällystämättömiä (WFU) toimistopapereita Nymöllan tehtaalla Ruotsissa.

Aiempi tiedote Veitsiluodon tehdasta koskevista suunnitelmista:

20.4.2021: Stora Enso suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Kvarnsvedenin ja Veitsiluodon tehtailla

 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 23 000 henkilöä, ja se toimii yli 50 maassa. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 8,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa