Stora Enso suunnittelee sanomalehtipaperikoneen sulkemista Ruotsissa

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 16.9.2020 klo 10.00

Stora Enso aloittaa työntekijöitä koskevat yt-neuvottelut Hylten tehtaalla Ruotsissa liittyen suunnitelmaan tehtaan uudelleenjärjestelyistä. Suunnitelma sisältää paperikone PK3:n ja keräyspaperista massaa valmistavan siistaamon sulkemisen pysyvästi. Suunniteltujen uudelleenjärjestelyjen jälkeen tehdas tuottaisi sanomalehtipaperia pelkästään termomekaanisesta massasta (TMP), mikä parantaisi tehtaan kilpailukykyä. Suunnitellut uudelleenjärjestelyt ja PK3:n sulkeminen vaikuttaisivat enintään 140 työntekijään. Suunnitelman mukaan paperikone suljettaisiin vuoden 2020 loppuun mennessä ja siistaamo viimeistään vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

Uudelleenjärjestelyt toisivat vuositasolla 14 miljoonan euron säästöt. Stora Enso kirjaa noin 12 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut vuoden 2020 kolmannen neljänneksen tulokseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Erästä noin 8 miljoonalla eurolla on kassavaikutus. Suunnitellulla paperikoneen ja siistaamon sulkemisella ei ole merkittävää vaikutusta Stora Enson liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen.

”Kuluttajakäyttäytymisen muuttuminen vähentää sanomalehtipaperin kysyntää maailmalla edelleen, eikä kysynnän odoteta palautuvan. Muutos on johtanut maailmanlaajuiseen ylikapasiteettiin, alhaisiin käyntiasteisiin ja Hylten tehtaan heikkoon kannattavuuteen. Suunnitellut toimet parantaisivat tehtaan kilpailukykyä. Stora Enso on jo investoinut tehtaan tulevaisuuteen panostamalla muotoonpuristettujen kuitutuotteiden ja biokomposiittien tuotantoon”, sanoo Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

Suunniteltuja uudelleenjärjestelyjä tai työntekijöitä koskevia päätöksiä ei tehdä ennen yt-neuvottelujen päättymistä. Hylten tehtaan kahden sanomalehtipaperikoneen vuosikapasiteetti on 480 000 tonnia. Suunnitelman mukaan tuotanto Hylten tehtaalla jatkuisi yhdellä linjalla, sanomalehtipaperikoneella PK4. Toisen paperikoneen sulkeminen vähentäisi Stora Enson sanomalehtipaperituotannon vuosikapasiteettia 26 prosenttia, eli 235 000 tonnia. Tämä on 4 prosenttia koko Euroopan sanomalehtipaperin kapasiteetista. Suunniteltu sulkeminen vähentäisi Stora Enson koko paperintuotantokapasiteettia 5 prosenttia.

Stora Enso jatkaa sanomalehtipaperin valmistusta Hylten, Langerbruggen ja Sachsenin tehtailla. Hylten tehtaan PK3:n sulkeminen ei vaikuta Stora Enson sanomalehtipaperin tarjontaan ja asiakkaita pystytään palvelemaan entiseen tapaan.


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa