Stora Enso tehostaa Corbehemin tehtaan t

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 23.9.2003 klo 15.30

Stora Enso tehostaa Corbehemin tehtaan toimintaa

Stora Enso aloittaa uudelleenjärjestelyohjelman painopapereita 
valmistavalla Corbehemin tehtaalla Ranskassa. Ohjelmalla 
halutaan turvata tehtaan pitkäntähtäimen kilpailukyky 
haastavissa markkinaolosuhteissa.

Ohjelma toteutetaan vaiheittain vuosina 2003–2006 ja siitä on 
neuvoteltu ammattijärjestöjen kanssa. Ohjelman kolme pääkohtaa 
ovat:

1.	tehtaan toimintojen uudelleenjärjestely, johon liittyy 160–170 
työpaikan vähentäminen vuoteen 2006 mennessä, pääosin jo 
vuonna 2004. Tehdas työllistää tällä hetkellä noin 900 
työntekijää;
2.	kustannussäästöohjelma, jolla parannetaan tehtaan tuottavuutta 
ja tehokkuutta;
3.	joulukuussa 2002 ilmoitettu päällystettyjä superkalanteroituja 
papereita (LWC) valmistavan paperikone 5:n uudistus. Koneen 
vuosikapasiteetti kasvaa 55 000 tonnia 305 000 tonniin vuoden 
2004 loppuun mennessä. 

Stora Enson kolmannen vuosineljänneksen tulokseen kirjataan 15,3 
miljoonan euron kertaluonteinen erä, joka koostuu erorahoista 
sekä muista Corbehemin tehtaan uudelleenjärjestelyohjelmaan 
liittyvistä kuluista.

Lisätietoja:
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Heinz Felder, tehtaanjohtaja, Stora Enso Publication Paper, 
Corbehemin tehdas, puh. +33 3 27 92 3112
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/corbehem

	
STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa