Stora Enso tehostaa ja investoi

Imatran, Varkauden ja Veitsiluodon tehtaiden yt-neuvottelut päätökseen. Yhtiö  
tarjoaa tukea vähennysten kohteena oleville työntekijöille.           

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.11.2008 klo 9.00                

Stora Enson Imatran, Varkauden ja Veitsiluodon tehtaiden yt-neuvottelut on saatu
päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Stora Enso sulkee pysyvästi vuoden 2009   
loppuun mennessä Imatran kartonkikone 1:n, jonka vuosikapasiteetti on 170 000  
tonnia, ja Varkaudessa vuoden 2008 loppuun mennessä Corenson          
hylsykartonkikoneen, jonka vuosikapasiteetti on 100 000 tonnia. Syynä ovat   
jatkuvat kannattavuusongelmat.                         

Imatran muovipäällystyskone 2 suljetaan 2009 toukokuussa. Karhulan       
muovipäällystyskone suljetaan vuoden 2010 loppuun mennessä, mikä on myöhemmin  
kuin alunperin suunniteltiin. Tämä johtuu kannattavuuden            
parantamistoimenpiteistä, joista sovittiin Imatran ja Karhulan         
yt-neuvotteluissa. Imatran nykyiset arkituslinjat lopetetaan, pienempi vuoden  
2009 heinäkuun alussa ja toinen vuoden 2010 syksyllä. Suunniteltuja arkitus- ja 
muovipäällystyskoneinvestointeja tarkastellaan uudelleen niihin liittyvien   
jatkosuunnitelmien valmistuttua.                        

Kannattavuuden parantamistoimiin kuuluvat myös Imatran tehtaiden tehostaminen  
sekä Varkauden hieno- ja sanomalehtipaperin tuotannon tehokkuuden lisääminen.  
Veitsiluodossa parannetaan tuotannon, ylläpidon ja hallinnon kannattavuutta.  

Henkilöstön määrä vähenee Imatralla ja Karhulassa 329:llä, Varkaudessa 136:lla 
ja Veitsiluodossa 96:llä. Tämän hetkisten arvioiden mukaan vähennettävistä   
työntekijöistä noin 330:lle löytyy ratkaisu Stora Enson sisältä tai muiden   
järjestelyiden avulla. Loput vähennyksen piirissä olevat työntekijät saavat   
Stora Ensolta taloudellista ja muuta tukea työllistymiseensä, koulutukseensa ja 
sijoittumiseensa samoin kuin aikaisemmassa uudelleenjärjestelyohjelmassa.    

Stora Enso jatkaa kierrätyslaitoksen ja Ecogas-voimalaitoksen toimintaa     
Varkaudessa hyödyntääkseen kotitalouksilta ja teollisuudelta kerättyä      
pakkausmateriaalia. Kierrätetty materiaali sisältää pääasiassa aaltopahvia ja  
nestepakkauksia sekä teollisuuskääreitä. Stora Enso tukee kestävää kehitystä  
jatkamalla kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä ja hyödyntää kierrätyskuituja 
muilla Suomen-tehtaillaan.                           

“Olemme aktiivisesti suunnitelleet ja kehittäneet mahdollisuuksia tukea näitä  
työntekijöitämme etsimällä heille uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia niin   
konsernissamme kuin muuallakin. Pyrimme näillä toimenpiteillä minimoimaan    
välttämättömien leikkausten negatiiviset seuraukset työntekijöillemme”, sanoo  
Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja.                       

Investointeja Imatralle ja Inkeroisiin                     
Imatralla sellutehtaan investointi vähentää kustannuksia ja riippuvuutta Venäjän
raakapuusta. Imatralla Stora Enso nostaa kartonkikone 4:n vuosikapasiteettia  
parantaen tuotantotehokkuutta ja tuotteiden laatua palvellakseen nykyisten   
asiakkaiden lisäksi myös kartonkikone 1:n asiakkaita. Inkeroisissa parannetaan 
kartonkikoneen laatua, kapasiteettia ja tuottavuutta sekä lisätään       
arkituskapasiteettia. Molemmat kartonkikonehankkeet alkavat heti ja valmistuvat 
vuoden 2009 loppuun mennessä. Käynnissä oleva sellutehdasinvestointi etenee   
suunnitelman mukaan ja valmistuu vuoden 2009 alussa.              

”On hyvä, että yt-neuvottelut on saatu päätökseen rakentavassa hengessä ja   
voimme samalla investoida tärkeisiin tuotantoyksiköihimme varmistaaksemme    
tulevaisuuden kilpailukykymme. Onnistuimme myös löytämään tavan jatkaa     
nestepakkauskartongin kierrätystä, joka on meille tärkeä kestävän kehityksen  
asia”, sanoo Mats Nordlander, kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminnan johtaja.  

Lisätietoja:                                  
Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja, puh. +358 2046 21343             
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p.	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa