Stora Enso Timber käynnistää toiminnan Veitsiluodon sahalla uudelleen pienemmällä tuotantomäärällä

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 22.3.2006 klo 10.30

Stora Enso Timber käynnistää toiminnan Veitsiluodon sahalla 
uudelleen pienemmällä tuotantomäärällä

Stora Enso on päättänyt Veitsiluodon sahan uudelleen 
käynnistämisestä Pohjois-Suomessa kevään 2006 aikana. Saha ei 
ole ollut toiminnassa ja henkilöstö on ollut lomautettuna 
heinäkuusta 2005 lähtien. Syynä tähän ovat olleet sahan vakavat 
kannattavuusongelmat. Veitsiluodon saha on ollut konsernin 
myyntilistalla lokakuusta 2005 lähtien.

Sahan arvioidaan uudelleen käynnistämisen jälkeen toimivan 
tyydyttävällä kannattavuustasolla alemmilla tuotantomäärillä. 
Merkittävimmät muutokset sahan toimintaympäristössä ovat 
edullisemmat puuraaka-ainekustannukset ja pohjoismaisten 
mäntysahatavarantuotteiden parantuneet markkinanäkymät.  
Paikallisesti sovittu joustava työmalli tukee myös ratkaisua. 

Sahan toiminta jatkuu yhdessä vuorossa 28 työntekijän voimin, 
alihankkijoita lukuun ottamatta.  Vuotuinen tuotantokapasiteetti 
yhden vuoron toiminnassa on 100 000 m³ (aiempi vuotuinen 
kapasiteetti oli 300 000 m³). Pitkällä aikavälillä Veitsiluodon 
sahan uudelleen käynnistämisen arvioidaan olevan Stora Ensolle 
tuottavampi vaihtoehto sahan myyntiin verrattuna.


Lisätietoja:

Vesa Pölhö, johtaja, Pohjoismaiden tuotantoryhmä, Stora Enso 
Timber, puh. 02046 21869, 0400 656 759
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh.  +44 20 7016 
3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 040 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa