Stora Enso toimenpiteisiin kilpailuviran

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 10.6.2004 klo 12.00

Stora Enso toimenpiteisiin kilpailuviranomaisten tutkimusten 
vuoksi

Stora Enso on ryhtynyt toimenpiteisiin vastatakseen 
kilpailuviranomaisten tutkimuksiin, joiden yhteydessä tehtiin 
tarkastuskäyntejä konsernin toimitiloihin Euroopassa ja 
pyydettiin toimittamaan asiakirjoja Yhdysvaltain 
kilpailuviranomaisille. Stora Enso on valinnut Brysselissä 
toimivan asianajotoimisto Van Bael & Bellisin sekä Helsingissä 
toimivan Sivenius & Suvannon käymään läpi asiakirjat, jotka 
luovutettiin kilpailuviranomaisille tarkastuskäyntien 
yhteydessä. Yhdysvalloissa asianajotoimisto McDermott, Will & 
Emery avustaa yhtiötä toimittamaan pyydetyt asiakirjat 
viranomaisille.

"Stora Ensolla on jo pitkään ollut kilpailulakien noudattamista 
koskeva tarkka toimintaohje ja organisaatiota on koulutettu sen 
noudattamiseksi. Stora Enso suhtautuu näihin asioihin 
vakavasti," sanoo toimitusjohtaja Jukka Härmälä.

Kilpailuviranomaisten tutkimukset Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
ovat alkuvaiheessa, eikä konsernia tai sen yksittäisiä 
toimihenkilöitä vastaan ole esitetty syytteitä.


Yhteyshenkilöt Stora Ensossa:
Kari Vainio, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Per Lyrvall, lakiasiat, puh. +46 23 78 26 87
Keith Russell, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146

www.storaenso.com

	
STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen   Veli-Matti Tahvanainen


Tilaa