Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Grycksbon tehdas

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 23.8.2005 klo 13.00

Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Grycksbon tehdas

Stora Enso tutkii mahdollisuutta myydä Ruotsin Grycksbon 
hienopaperitehdas, sillä yhtiö keskittää päällystettyjen 
hienopaperien liiketoimintansa monikerrospäällysteisiin 
graafisiin papereihin. Stora Enso etsii ostajaa, jonka 
tuotevalikoimaan tehtaan mattapäällystetyt hienopaperit 
sopisivat paremmin ja joka olisi valmis kehittämään tehtaan 
liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. 

Grycksbon tehtaalla on kolme konepäällysteistä hienopaperia 
valmistavaa konetta ja sen vuotuinen kapasiteetti on 280 000 
tonnia. Tehtaan asiakkaat ovat pääosin Länsi- ja Pohjois-
Euroopassa ja sillä on vahva markkina-asema omassa 
tuotesegmentissään. Tehtaan liiketoiminta jatkuu normaalisti 
uuden omistajan etsimisen ajan.

Nyt suunnitteilla oleva myynti on osa Stora Enson Euroopan 
toimintojen kannattavuuden parantamisohjelmaa (Profit 2007), 
jonka puitteissa myös tehostetaan hienopaperiliiketoimintaa. 
Ohjelman tavoitteena on saavuttaa vuosittainen 300 milj. euron 
tulosparannus ennen veroja vuoden 2007 puolivälistä lähtien. 
Tarkoituksena on antaa lisätietoja ohjelmasta kolmannen 
vuosineljänneksen tulostiedottamisen yhteydessä.


Lisätietoja:
Yngve Stade, johtaja, konsernin tukitoiminnot, puh. +46 8 613 66 
60
Aulis Ansaharju, johtaja, Stora Enso Fine Paper, graafiset 
paperit, puh. 02046 21282
Lennart Westman, tehtaanjohtaja, Stora Enso Fine Paper, 
Grycksbon tehdas, +46 23 68010
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 
659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jukka Marttila	Jussi Siitonen

Tilaa