Stora Enso uudistaa Hylten tehtaan kattilaa Ruotsissa

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 3.2.2005 klo 9.00

Stora Enso uudistaa Hylten tehtaan kattilaa Ruotsissa

Stora Enso uudistaa Hylten sanomalehtipaperitehtaan 
voimalaitoksen kattila 2:ta Ruotsissa. Uudistamistoimenpiteet 
aloitetaan heti. Kattilan uudistaminen lisää 
lietteenpolttokapasiteettia, vähentää kustannuksia ja täyttää 
uusien EU-direktiivien jätteiden polttoa koskevat vaatimukset. 
Projektin arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2006. Investoinnin 
arvo on 40 miljoonaa euroa.

Projekti tukee Stora Enson pyrkimyksiä vähentää 
tuotantokustannuksia ja tehostaa ympäristötyön tuloksellisuutta 
korvaamalla fossiilisia polttoaineita biopolttoaineilla.


Lisätietoja: 
Leif Wästerlund, tehtaanjohtaja, painopaperit, Hylten tehdas, 
tel. +46 345 191 02
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, 
puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 7775 788 659


Hylten tehdas sijaitsee Etelä-Ruotsissa. Tehtaalla on neljä 
paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 830 000 
tonnia standardisanomalehtipaperia. Tehtaalla työskentelee 940 
henkilöä.

STORA ENSO OYJp.p.  Jussi Siitonen      Jukka Marttila

Tilaa