Stora Enso uudistaa valkaisua ja jäteved

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 24.3.2003 klo 14.00

Stora Enso uudistaa valkaisua ja jätevedenpuhdistusta 
Veitsiluodon tehtailla 

Stora Enso rakentaa peroksidivalkaisimon Veitsiluodon tehtaille 
parantaakseen aikakauslehtipaperituotteiden laatua. Lisäksi 
poistovesiä käsittelevää puhdistamoa laajennetaan vastaamaan 
tulevaisuuden jätevedenpuhdistusvaatimuksia. Hankkeet aloitetaan 
huhtikuussa 2003 ja ne valmistuvat toukokuussa 2004. 
Investoinnin arvo on 30 miljoonaa euroa.

Peroksidivalkaisu parantaa päällystettyjen puupitoisten 
papereiden laatua, erityisesti vaaleutta vastaamaan kysyntää. 
Myös uusien korkealuokkaisten paperilaatujen kehittäminen 
aikakauslehtipaperimarkkinoita varten helpottuu. 

Veitsiluodon tehtaiden biologinen jätevedenpuhdistamo 
rakennettiin 1988. Uusittu puhdistamo vähentää uuden 
peroksidivalkaisujärjestelmän ja hienopaperikoneiden 
poistovesien aiheuttamaa biologisen (BOD7 ) ja kemiallisen (COD) 
hapenkulutuksen kuormitusta. Uusittu puhdistamo käyttää 
viimeisintä teknologiaa ja täyttää samalla ympäristövaatimukset 
myös tulevaisuudessa. 

Lisätietoja:
Rainer Järvelä, tehtaanjohtaja, Stora Enso Magazine Paper, 
Veitsiluodon tehdas, puh. 02046 34519
Jarkko Tehomaa, paikallisjohtaja, Veitsiluodon tehtaat, 
puh. 02046 34301
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197

www.storaenso.com
www.storaenso.com/veitsiluoto


Kemissä sijaitsevat Veitsiluodon tehtaat on integroitu 
tuotantoyksikkö, joka valmistaa toimistopapereita, 
päällystettyjä puupitoisia papereita ja sahatuotteita. Sen 
vuotuinen tuotantokapasiteetti on 865 000 tonnia paperia ja 
290 000 kuutiometriä sahatuotteita. Euroopan paperin ja 
kartongin tuottajista Veitsiluodon tehtaat on neljänneksi suurin 
ja ne työllistävät 1500 henkilöä.


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa