Stora Enso vahvistaa asemaansa Guangxissä

STORA ENSO OYJ Tiedote 10.11.2005 klo 10.00

Stora Enso vahvistaa asemaansa Guangxissä

Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Gaofeng Forest – Pulp 
& Paper Companyn kanssa ostaakseen 34 000 hehtaaria puuta ja 
maankäyttöoikeuksia valtionyhtiö Gaofengin omistamilta 
maatiloilta. Guangxin hallitus on nimennyt Gaofengin eteläiseen 
Guangxiin perustettavan metsä-, sellu- ja paperiprojektin 
kiinalaiseksi omistajaksi. Sopimuksen myötä Stora Enso saa 
maankäyttöoikeuksia ja omia puuviljemiä laajemmalle alueelle 
Guangxissä eteläisessä Kiinassa. Alue kasvaa noin 60 000 
hehtaariin.   

Stora Enso aloitti investoinnit Guangxissä vuonna 2002 
tavoitteenaan perustaa 120 000 hehtaarin teolliseen käyttöön 
soveltuva puuviljemä. Puuviljelmät toimivat kuitulähteenä 
sellun-, paperin- ja kartongintuotannolle eteläisessä Guangxissä. 

“Olemme aloittaneet hakuprosessin metsäteollisuusprojektia 
varten Guangxissä. Projektin tarkoituksena on perustaa alueelle 
tehdas, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 1 000 000 
tonnia kemiallista ja kemimekaanista massaa (CTMP) sekä noin 
1 000 000 tonnia paperia ja kartonkia. Guangxi on yksi Kiinan 
harvoista alueista, jonne Stora Enso voisi rakentaa sellu-, 
paperi- ja kartonkitehtaat lähelle puuviljelmiä," kertoo Markku 
Pentikäinen, Stora Enson Aasian ja Tyynenmeren alueen 
liiketoiminnoista vastaava johtaja. 

Teolliselle kehitysprojektille tarvitaan vielä Stora Enson 
hallituksen lopullinen hyväksyntä.

YK:n kehitysohjelma (UNDP) on suorittanut alueella ympäristö- ja 
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin (ESIA), jonka tavoitteena on 
määritellä Guangxin puuviljemien ympäristö- ja sosiaalisia 
vaikutuksia ja suositella toimenpiteitä mahdollisten haittojen 
minimoimiseksi. Arvioinnissa on otettu huomioon 120 000 
hehtaarin puuviljelmä.

Stora Enson toiminnot Kiinassa
Stora Enson Suzhoun tehdas, joka sijaitsee Jiangsun maakunnassa, 
on yksi Kiinan suurimmista päällystetyn hienopaperin 
valmistajista. Sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 240 000 
tonnia. Hangzhoussa Stora Ensolla on hylsytehdas, jonka 
tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa. 

Lisätietoja:
Markku Pentikäinen, johtaja, Aasian ja Tyynenmeren alueen 
liiketoiminnot, puh. +86 21 6335 3050 +86 137 643 00175
Kari Tuomela, johtaja, Guangxi, Stora Enso Forestry, 
puh.  +86 139 786 61368


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa