Stora Enson hallitus antoi lopullisen hy

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 11.12.2003 klo 9.00

Stora Enson hallitus antoi lopullisen hyväksynnän Kvarnsvedenin 
ja Skoghallin investoinneille

Stora Enson hallitus on kokouksessaan 10.12.2003 hyväksynyt 
suunnitelman uuden paperikoneen rakentamisesta Ruotsin 
Kvarnsvedeniin. Suunnitelma on osa tuotantorakenteen 
uudistamissuunnitelmaa, joka julkaistiin 25.10.2002. Kokouksessa 
hyväksyttiin myös energiatehokkuuden parantamisinvestointi 
Skoghallin kartonkitehtaalle Ruotsiin. Kvarnsvedenin ja 
Skoghallin investoinnit tukevat Stora Enson tavoitetta pitää 
käyttöomaisuusinvestoinnit poistojen tai niitä alemmalla tasolla 
suhdannejakson aikana.

Tuotantorakenteen uudistamissuunnitelman päämääränä on parantaa 
Stora Enson noin sadan tuotantoyksikön kilpailukykyä ja 
edellytyksiä vastata asiakkaiden laatuvaatimuksiin. Suunnitelman 
mukaisesti Stora Enso tekee kohdennettuja investointeja, lisää 
koneiden erikoistumista ja luopuu vähemmän kilpailukykyisestä 
tuotantokapasiteetista. 


Kvarnsveden
Stora Enso rakentaa uuden paperikoneen Kvarnsvedenin tehtaalle 
Ruotsiin parantaakseen päällystämättömän aikakauslehtipaperin 
(SC) tuotannon kilpailukykyä. Kvarnsvedenin investoinnin arvo on 
noin 450 miljoonaa euroa. Investointikustannustavoite on päästä 
noin alle 1 000 euroon tonnilta. Uuden paperikoneen 
vuosikapasiteetti on 420 000 tonnia korkealaatuista 
superkalanteroitua (SC) paperia. Kone aloittaa toimintansa 
vuoden 2005 loppuun mennessä. Kvarnsvedenin tehtaan paperikone 9 
suljetaan samanaikaisesti, kun uusi SC-paperikone otetaan 
käyttöön. Paperikone 9:n vuosikapasiteetti on 130 000 tonnia 
erikoissanomalehtipaperia. 

Investointi parantaa huomattavasti kustannustehokkuutta ja 
vahvistaa Stora Enson asemaa kasvavilla ja kannattavilla SC-
paperimarkkinoilla.

Tuotantorakenteen uudistamissuunnitelma sisältää myös muita 
investointeja, jotka koskevat aikakauslehtipaperien tuotantoa. 
Saksan Maxaun tehtaan paperikone 6 uudistetaan tuottavuuden ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi. Kone tuottaa keräyskuidusta 
valmistettavaa SC-B-paperia. 

Kvarnsvedenin uuden paperikoneen käynnistämisen jälkeen 
Langerbruggen vuosikapasiteetiltaan 165 000 tonnin paperikone 3 
siirtyy tuottamaan SC-B-paperia korkealaatuisen SC-paperin 
sijaan. Tuotantorakenteen muutoksen ansiosta Langerbruggen 
tehdas voi maksimoida keräyskuidun käytön. 

Edellä mainittujen muutoksien lisäksi Stora Enso lopettaa SC-
paperin tuotannon Saksan Wolfsheckin tehtaalla paperikone 5:llä, 
samanaikaisesti kun Kvarnsvedenin uusi paperikone aloittaa 
toimintansa. Konserni ei aio jatkaa painopaperien tuotantoa 
Wolfsheckin tehtaalla, mutta tutkii vaihtoehtoisia 
tuotantomahdollisuuksia. Tällä hetkellä tehtaan kaksi 
paperikonetta tuottavat vuosittain 150 000 tonnia 
korkealaatuista SC-paperia ja tapettipaperia. Stora Enso jatkaa 
Wolfsheckin tehtaan kehittämistä.

Edellä mainitut toimenpiteet vaikuttavat siten, että konsernin 
korkealaatuisen SC-paperin tuotannon vuosikapasiteetin 
nettokasvu on noin 200 000 tonnia ajanjakson 2005-2010 aikana.


Skoghall
Skoghallin tehtaan Energia 2005 -investointiprojektin 
tavoitteena on turvata kartongin tuotannon edellytykset 
tulevaisuudessa ja vahvistaa tehtaan energiatehokkuutta. Tämä 
mahdollistaa kustannustehokkaan tuotannon ja päästöjen 
vähentämisen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Projektin 
investoinnit sisältävät uuden soodakattilan ja haihduttamon. 
Lisäksi öljykattila muutetaan biopolttoainekattilaksi. Uusi 
haihduttamo ja soodakattila otetaan käyttöön syksyllä 2005 ja 
biopolttoainekattila kesällä 2006. Projekti aloitetaan 
välittömästi.

Investoinnin kokonaisarvo on 211 miljoonaa euroa. Investointi 
vähentää tehtaan vuotuista öljynkulutusta noin 60 000 
kuutiometriä ja nostaa sähkön tuotannon omavaraisuusastetta 15 
%:sta noin 40 %:iin.Lisätietoja:
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Pekka Laaksonen, johtaja, pakkauskartongit, puh. +358 2046 21218
Yngve Stade, johtaja, konsernin tukitoiminnot, 
puh +46 8 613 66 60
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja 
lakiasiat, puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, 
puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet,
puh. +44 20 7016 3146
Lars-Ove Staff, tehtaanjohtaja, Kvarnsvedenin tehdas,
puh. +46 243 650 01
Ulf Eliasson, tehtaanjohtaja, Skoghallin tehdas,
puh. +46 54 514350www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/kvarnsveden
www.storaenso.com/skoghall


Kvarnsvedenin tehdas sijaitsee Keski-Ruotsissa. Tehtaalla on 
neljä paperikonetta, joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on 
670 000 tonnia sanomalehtipaperia, erikoissanomalehtipaperia ja 
päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC-paperia). 
Kvarnsvedenin tehdas kuuluu Stora Enson paperituotealueeseen.

Skoghallin tehdas valmistaa kuluttajapakkaus- ja 
kotelokartonkia. Tehtaan tuotantovalikoimaan kuuluvat 
nestepakkauskartonki, kuivia elintarvikkeita varten 
valmistettava kartonki ja laineri. Valmistuksessa käytetään 
ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai 
käyttää polttoaineena. Skoghallin tehtaan vuotuinen kapasiteetti 
on 650 000 tonnia taivekartonkia (FBB), nestepakkauskartonkia 
(LPB) ja valkopintalaineria (WTL).


STORA ENSO OYJJyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

	
	

Tilaa