Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmat aikataulustaan edellä

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.12.2005 klo 14.00

Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmat aikataulustaan 
edellä

Stora Enson kannattavuuden parantamisohjelmat edistyvät 
ennakoitua nopeammin.  Profit 2007 -ohjelmaan kirjataan noin 50 
milj. euron suuruinen, pääasiassa irtisanomiskustannuksiin 
liittyvä varaus vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Profit 
2007 -ohjelman päätavoitteena on 300 milj. euron vuosittainen 
nettotulosparannus ennen veroja. Kuten aiemmin on ilmoitettu, 
tuotantoyksiköiden arvioimisohjelmaan liittyvät tehtaiden 
sulkemiset aiheuttavat noin 310 milj. euron varauksen vuoden 
viimeisellä neljänneksellä. 

Lisäksi viimeisellä neljänneksellä kirjataan noin 30 milj. euron 
kertaluonteinen erä liittyen irtisanomiskustannuksiin 
suorituskykyseurannan alla olevilla neljällä tehtaalla. 
Viimeisellä neljänneksellä tehdään myös yhteensä noin 40 milj. 
euron omaisuusarvojen alaskirjaus toiminnan 
uudelleenjärjestelyistä johtuen, pääasiassa Puutuotteet-
tulosryhmässä.

Kertaluonteisten erien arvioidaan olevan yhteensä noin 430 milj. 
euroa vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä. Näiden varausten 
ja alaskirjausten kassavaikutus on noin 160 milj. euroa, mikä 
toteutuu kun maksut erääntyvät, pääosin vuoden 2006 aikana. 
Toimenpiteiden kassavaikutus ei kuitenkaan ajoitu vuoden 2005 
viimeiselle neljännekselle. 

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan edelleen olevan 
suurempi vuoden 2005 neljännellä kuin kolmannella neljänneksellä. 
Suomen tehtailta lähtevien toimitusten ajoitukseen liittyy 
kuitenkin tiettyä epävarmuutta tulevan vuoden vaihteen 
lomakauden aikana, mikä saattaa aiheuttaa liikevaihdon 
osittaista siirtymistä vuoden 2006 puolelle. Kymmenen päivän 
pituinen lakko marraskuussa Langerbruggen tehtaalla Belgiassa 
heikentää vuoden 2005 viimeisen neljänneksen tulosta. 

Yllä esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu. 

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 
788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

www.storaenso.com

STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa