Stora Enson kertaluonteiset erät toisella neljänneksellä 2011

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.7.2011 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2011 toiselle neljännekselle kertaluonteiset erät, joiden negatiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 32 miljoonaa euroa. Kaikki kertaluonteiset erät ovat kassavaikutteisia. Kertaluonteisten erien positiivinen verovaikutus on 4 miljoonaa euroa.

3.5.2011 julkaistu Hienopaperiliiketoiminnan 16 miljoonan euron kertaluonteinen kulu sekä logistiikan 9 miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyvät uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin. 7 miljoonan euron kertaluonteinen kulu liittyy Kemijärven ja Summan tehtaiden entisille työntekijöille maksettaviin korollisiin rahasuorituksiin, joista työtuomioistuin teki päätöksen 21.6.2011.

 

Kertaluonteisten erien jakautuminen eri segmenttien kesken

 

Segmentti Yhteensä
Kuluttajapakkauskartonki -2,2 milj. euroa
Teollisuuspakkaukset -0,1 milj. euroa
Sanomalehtipaperi -6,2 milj. euroa
Aikakauslehtipaperi -2,8 milj. euroa
Hienopaperi -20,4 milj. euroa
Yhteensä -31,7 milj. euroa

 

Konsernin vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 21.7.2011 klo 13.00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:

Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380

 

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

 

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

 

STORA ENSO OYJ

 

 

Tilaa